Almindelig del

§ 20-spørgsmål

Spm. S 1010

Hvem er det, ministeren specielt tænker på, når han på sin Facebookside skriver, at han kæmper for, at vendelboerne får lov til at beholde flere af de...

Spm. S 1012

Hvorfor mener ministeren, at det er rimeligt, at de nordjyske flypendlere skal behandles ringere end andre lønmodtagere, når de skal transportere sig ...

Spm. S 1041

Hvordan kan det være, at ministeren har sat konsulenthuset Deloitte til at evaluere Skatteankestyrelsen og klagestrukturen på skatteområdet, når det v...

Spm. S 1143

Mener ministeren, at det er god og rimelig regeringsførelse, at ministeren endnu ikke har svaret på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 187 og 190 (alm. del...

Spm. S 1182

Vil ministeren kommentere på og redegøre for sin holdning til udtalelserne fra den tidligere skattechef i Skattecenter København, Erik Lund, om at der...

Spm. S 1198

Vil ministeren, henset til, at ministerens parti gik til valg i 2015 på, at nye forslag skal vækst- og beskæftigelsesvurderes, og at hvis et lovforsla...

Spm. S 1199

Vil ministeren af »moralske årsager« gennemføre lovforslaget om at sænke arveafgiften for udvalgte virksomheder, hvilket koster 1 mia. kr. årligt, uan...

Spm. S 1200

Vil ministeren henset til, at ministeren har kaldt det for »flueknepperi«, at forslaget om at sænke arveafgiften for udvalgte virksomheder maksimalt v...

Spm. S 1246

Er ministeren enig i, at 64-årige seniorer i arbejde, der dokumenterbart har arbejdet fuld tid i årene op til 2016 og dermed er berettiget til et skat...

Spm. S 1264

Når erhvervsministeren den 18. maj 2017 udtalte til Berlingske, at »vi skal fjerne byrder og sætte kapitalskatterne ned«, er det så efter ministerens ...

Spm. S 133

Hvad er ministerens holdning til den fra forskellige danske virksomheder fremførte bekymring om, at et dansk ACE-fradrag bliver administrativt meget b...

Spm. S 134

Er ministeren bekymret for, at et ACE-fradrag viser sig så vanskeligt at implementere i praksis, at det reelt ikke lader sig gøre, ligesom det eksempe...

Spm. S 1354

Om små deltidslandbrug.

Spm. S 1355

Om grundskyldssats.

Spm. S 1362

Om hvornår ministeren forventer, at erhvervsbeskatningsudvalget afslutter sit arbejde.

Spm. S 1370

Om besvarelse af Skatteudvalgets spørgsmål nr. 340 (alm. del).

Spm. S 1401

Om kørselsfradrag fra invalide.

Spm. S 1410

Om virksomhedsordningen.

Spm. S 1419

Om oplysninger fra Saneringsudvalgets analyse.

Spm. S 190

Vil ministeren aktivt opfordre potentielle whistleblowere til at komme frem med oplysninger om kriminelle forhold på skatteområdet?

Spm. S 192

Vil ministeren tage initiativ til, at ansatte, der videregiver oplysninger om mulige kriminelle skatteforhold i den virksomhed, de er ansat i, eller h...

Spm. S 21

Vil ministeren tage initiativ til at ændre på reglerne, således at den lille lokale sportshal Bjert-hallen ikke gøres skattepligtig, men fortsat kan h...

Spm. S 229

Mener ministeren, at udflytningen af statslige arbejdspladser kompenserer for den geografiske skævvridning, som regeringens topskattelettelser, og for...

Spm. S 27

Hvad er ministerens holdning til, at SKAT – af alle steder – benytter sig af et selskab, hvor hovedaktionæren er placeret i et skattely?

Spm. S 270

Er ministeren enig med Liberal Alliances formand, Anders Samuelsen, i, at selskabskatten skal sænkes til 12,5 procent, og agter regeringen at fremsætt...

Spm. S 279

Mener ministeren, at det er rimeligt, at det offentlige, herunder SKAT, bruger milliarder af skattekroner på it-leverandører, der bruger skattefinter ...

Spm. S 489

Mener ministeren, at tiden er inde her i 2017 til at indfri de yderst positive løfter, ministeren har givet de nordjyske flypendlere og de nordjyske s...

Spm. S 5

Vil ministeren, ligesom man har gjort det i Sverige, bede Uber i Danmark om at udlevere oplysninger for året 2015 på samtlige chauffører til skattemyn...

Spm. S 547

Er ministeren enig i, at det tyder på bevidst misbrug af statskassen som kassekredit, når skattegæld, der stammer fra manglende indbetalt A-skat og ar...

Spm. S 550

Er ministeren enig i, at inddrivelsen af skattegæld hos udlandsdanskere skal styrkes jf. JydskeVestkystens artikler om emnet i december 2016, hvor det...

Spm. S 562

Mener ministeren ikke, at det i visse tilfælde kan være gavnligt at have henholdsvis en udvidet tavshedspligt eller en karensperiode, hvor ansatte, de...

Spm. S 563

Mener ministeren, at det er helt uden problemer, hvis en højtstående embedsmand, som f.eks. arbejder med transfer pricing i SKAT eller Skatteministeri...

Spm. S 593

Har ministeren og regeringen planer om at købe flere grønlændere i denne valgperiode?

Spm. S 637

Hvad er ministerens holdning til at indføre mulighed for, at danskerne kan vælge nummerplader med Dannebrog, således at man fremover vil kunne vælge m...

Spm. S 645

Vil regeringen genoverveje, trods tidligere afvisninger af Socialdemokratiets ønske herom, at tilføre flere midler til indsatserne mod skattesvig via ...

Spm. S 712

Hvordan mener ministeren, at regeringens forslag om en flad skat på boliger bidrager til et »Danmark i bedre balance«, når forslaget ifølge en artikel...

Spm. S 715

Er det korrekt som anført i Jyllands-Posten den 26. januar 2017, at det i 51 kommuner ikke vil gøre nogen forskel at afskaffe den høje ejendomsværdisk...

Spm. S 73

Hvorledes mener ministeren, at lukningen af SKAT's centre i Korsør og Holbæk understøtter regeringens plan »Bedre balance – statslige arbejdspladser t...

Spm. S 736

Mener ministeren, at det er god og rimelig regeringsførelse, at ministeren endnu ikke har svaret på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 80, alm. del, folket...

Spm. S 779

Vil ministeren forholde sig til andelen og omfanget af boliger i København, som har et bundfradrag ved privat udlejning på over 50.000 kr. (grænsen fo...

Spm. S 813

Mener ministeren, at det er rimeligt, at en boligejer på Lolland vil få en besparelse på 1.600 kr. om året, mens borgere i Rudersdal vil få hele 22.00...

Spm. S 814

Er ministeren enig med sin regeringskollega erhvervsminister Brian Mikkelsen, som udtaler til Finans den 20. februar 2017: »De ting, som sker i USA og...

Spm. S 836

Er det korrekt, som det fremgår af TV-Avisen på DR1, kl. 18.30, den 28. februar 2017, at »regeringen til efteråret regner med at være klar med et saml...

Spm. S 837

Ønsker regeringen at sænke elafgifterne uden at finansiere det ved at sætte andre skatter eller afgifter op, sådan som det fremgår af klippet med Vens...

Spm. S 838

Har regeringen truffet politisk beslutning om at sænke elafgiften, inden man har set den færdige afgifts- og tilskudsanalyse, sådan som det fremgår af...

Spm. S 88

Mener ministeren, at det er hensigtsmæssigt at lukke de to stadigt eksisterende skattecentre i Holbæk og Korsør, når der fremadrettet skal ansættes 1.000 nye medarbejdere i SKAT?

Spm. S 884

Er ministeren enig med erhvervsministeren i, at selskabsskatten skal sættes ned, som det fremgår af artiklen »Regeringen overvejer at sænke selskabssk...

Spm. S 925

Er ministeren enig med Socialdemokratiet i, at der er behov for at ansætte et betydeligt antal medarbejdere til at styrke skattevæsenets indsats over ...

Spm. S 926

Mener ministeren, at det er et problem, at skattegabet i Danmark forsigtigt skønnet er oppe på 25 mia. kr. årligt, og at virksomhedernes oplevede opda...

Spm. S 965

Hvem er det, ministeren specielt tænker på, når han på sin Facebookside skriver, at han kæmper for, at vendelboerne får lov til at beholde flere af si...

Spm. US 1

Om en boligbeskatningsaftale.

Spm. US 39

Om et boligskattesystem.

Spm. US 53

Om en undersøgelseskommission på skatteområdet.

Spm. US 55

Om en undersøgelseskommission på skatteområdet.

Spm. US 56

Om en undersøgelseskommission.

Spm. US 7

Om boligskat og om asylpolitik.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.