Almindelig del

Samrådsspørgsmål

Spm. A

Samrådsspm. om, hvorfor Skatteudvalget ikke er blevet orienteret om fejlene i bankordningen, før DR og Børsen bringer historien, næsten 10 måneder efter Skatteministeriet er blevet opmærksom på sagen, til skatteministeren

Spm. B

Samrådsspm. om, hvordan ministeren vil sikre, at Skatteudvalget får korrekte oplysninger og informeres i tide om bl.a. sagerne om fejl i bankordningen og udviklingen af det nye inddrivelsessystem, før journalister afslører sagerne, til skatteministeren

Spm. C

Samrådsspm. om at redegøre for det forlig, der er indgået med 61 pensionsplaner i forbindelse med sagen om svindel med udbytteskat, til skatteministeren

Spm. D

Samrådsspm. om der er givet nogen former for rabat eller mulighed for at trække omkostninger fra det beløb, som tilbagebetales til den danske stat, til skatteministeren

Spm. E

Samrådsspm. om forliget med de 61 pensionsplaner i forbindelse med sagen om udbytteskat handler om 2,9 mia. kr. eller 4,1 mia. kr., til skatteministeren

Spm. F

Samrådsspm. om forliget med de 61 pensionsplaner i forbindelse med sagen om udbytteskat indeholder nogen form for straffrihed, til skatteministeren

Spm. G

Samrådsspm. om at redegøre for processen omkring regeringens beslutning om at udskyde det nye boligskattesystem til 2024, til skatteministeren

Spm. H

Samrådsspm. om at redegøre for ministerens mangelfulde orientering og inddragelse af forligskredsen og Folketinget i forbindelse med beslutningen om at udskyde det nye boligskattesystem til 2024, til skatteministeren

Spm. I

Samrådsspm. om

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.