Almindelig del

Samrådsspørgsmål

Spm. A

Samrådsspm. om, hvordan det kan være lovligt, at visse tobaksselskaber kan opbygge lagre af stempelmærker, og efter den 1. april 2020 sælge til lavere pris end andre tobaksselskaber, til skatteministeren, kopi til sundheds- og ældreministeren

Spm. B

Samrådsspm. om ministeren mener, at det er tilfredsstillende, at tobaksprodukter konkurrerer på ulige vilkår pga. forskellige stempelmærker, til skatteministeren, kopi til sundheds- og ældreministeren

Spm. C

Samrådsspm. om, hvordan Skattestyrelsen kan udstede stempelmærker med ulovlig pris, og om Skattestyrelsen fremover vil vejlede virksomheder i, hvad der er lovligt og ulovligt, til skatteministeren, kopi til sundheds- og ældreministeren

Spm. D

Samrådsspm. om, hvad priskrigen på cigaretter har af effekt ift. mængden af førstegangsrygere, til sundheds- og ældreministeren, kopi til skatteministeren

Spm. E

Samrådsspm. om, hvordan regeringen har tænkt sig at sikre, at lovgivningen om tobaksafgifter bliver overholdt fremadrettet, til skatteministeren og sundheds- og ældreministeren

Spm. F

Samrådsspm. om, ministeren og Skatteministeriet bekendt med sagen om Danske Banks fejl i gældsinddrivelsen, til skatteministeren, kopi til justitsministeren

Spm. G

Samrådsspm. om der har været møder mellem ministeren og/eller Skatteministeriet og repræsentanter fra Danske Bank om sagen om fejl i gældsinddrivelse, til skatteministeren, kopi til justitsministeren

Spm. H

Samrådsspm. om Danske Banks gældsinddrivelsessag giver ministeren anledning til at undersøge, om inkassovirksomheder, som har inddrevet gæld på vegne af Danske Bank, ligeledes har gjort dette på et uretmæssigt grundlag, til justitsministeren, kopi til skatteministeren

Spm. I

Samrådsspm. om ministeren i lyset af Danske Banks gældsinddrivelsessag mener, at der er behov for at sikre et fremtidigt grundigere tilsyn, til justitsministeren, kopi til skatteministeren

Spm. J

Samrådsspm. om det efter ministerens opfattelse er god regeringsførelse, at medlemmer af Folketinget ikke kan få svar på spørgsmål om væsentlige samfundsøkonomiske konsekvenser af regeringens politik efter de gældende regnemetoder, til skatteministeren

Spm. K

Samrådsspm. om, hvordan den forslåede lagerbeskatning af selskabers ejendomsavancer skal udformes, til skatteministeren

Spm. L

Samrådsspm. om, hvordan en årlig vurdering af selskabernes ejendomme skal blive retvisende, når selv Skatteforvaltningen har svært ved at vurdere erhvervsejendommes værdi, til skatteministeren

Spm. M

Samrådsspm. om det i lyset af corona-pandemiens påvirkning på erhvervslivet er et hensigtsmæssigt tidspunkt at indføre beskatning, der vil medføre likviditetsdræn, når virksomheder, der udlejer ejendomme, må betale via driftsmidler, til skatteministeren

Spm. N

Samrådsspm. om at redegøre for de punkter på ECOFIN-rådsmødet den 1. december 2020, som er relevante for Skatteudvalget, til finansministeren, kopi til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.