Almindelig del

Samrådsspørgsmål

Spm. A

Samrådsspm. om regeringens bebudede topskattelettelser trækker Danmark i en mindre skæv retning, jf. svaret på SAU alm. del - spørgsmål 495, til skat...

Spm. AB

Samrådsspm. om det er regeringens politik at sænke selskabsskatten, jf. artiklen ”Regeringen går med tanker om at sænke selskabsskatten” bragt på fina...

Spm. AC

Samrådsspm. om at konkretisere, hvad den kommende selskabsskatteprocent skal være, og hvordan en sænkelse af selskabsskatten skal finansieres, til ska...

Spm. AD

Samrådsspm. om der er mulighed for at nedbringe skattegabet og øge skatteindtægterne ved at styrke SKATs indsatsområder med flere ressourcer, til skat...

Spm. AE

Samrådsspm. om ministeren kan bekræfte, som i tidligere skriftlige svar til udvalget, at evalueringer af tidligere indsatser på skatteområ¬det har vis...

Spm. AF

Samrådsspm. om regeringen med den kommende finanslov vil afsætte midler til at øge mandskab og ressourcer på SKATs indsatsområder, til skatteminister...

Spm. AG

Samrådsspm. om at redegøre for, om lovgivningen på området er robust nok, jf. Jyllands-Postens afdækning af, at bilimportører og leasingselskaber udny...

Spm. AH

Samrådsspm. om at redegøre for, hvordan SKATs kontrol af korrekt indbetaling og refusion af registreringsafgift foregår, til skatteministeren

Spm. AI

Samrådsspm. om, hvilke tiltag der kan tages politisk, således at det sikres, at der er ens beskatning på ens biler, til skatteministeren

Spm. AJ

Samrådsspm. om, hvilke initiativer ministeren vil tage for at lukke det skattehul, der i bilbranchen kaldes ”at vaske biler”, og som betyder, at stats...

Spm. AK

Samrådsspm. om, i hvilket omfang de danske myndigheder, herunder PET, har haft kendskab til, at momssvindel i Danmark er blevet brugt til at finansier...

Spm. AL

Samrådsspm. om, hvilke tiltag regeringen vil iværksætte for at sikre, at det ikke fremover er muligt for terrorister at benytte sig af momssvindel til...

Spm. AM

Samrådsspm. om, hvor mange millioner kroner, ministeren vurderer, at der er momssvindlet for til finansiering af terror, til skatteministeren

Spm. AN

Samrådsspm. om at redegøre for det efterretningsmæssige forløb, af den momssvindel og terrorfinansiering, der har været beskrevet af Danmark Radio og ...

Spm. B

Samrådsspm. om ministeren er enig med sine partifæller, V-borgmestrene i henholdsvis Tønder, Thisted, Læsø og Jammerbugt Kommuner, der i Jyllands-Post...

Spm. C

Samrådsspm. om ministeren enig med Dansk Folkepartis skatteordfører Dennis Flydtkjær, der til DR den 23/8-16 udtaler følgende om regeringens lovede to...

Spm. D

Samrådsspm. om ministeren mener, at regeringens forslag til topskattelettelser, jf. regeringens 2025-plan, trækker Danmark i en mindre skæv retning, j...

Spm. E

Samrådsspm. om, hvorledes skattelettelserne i regeringens udspil ”Et stærkere Danmark - Jobreform” på henholdsvis ca. 365 kr. om måneden for en ufaglæ...

Spm. F

Samrådsspm. om at bekræfte, at så frem at lettelserne i skatten i regeringens udspil ”Et stærkere Danmark - Jobreform” bliver opgjort i effekt på rådi...

Spm. G

Samrådsspm. om, hvilke stordriftsfordele der er forbundet med at have mere end to børn, som retfærdiggør at øge indkomstuligheden i Danmark, til skatt...

Spm. H

Samrådsspm. om forringelser i børnechecken er foreneligt med ønsket om, at familier får flere børn og arbejder mere, til skatteministeren

Spm. I

Samrådsspm. om, hvad ministeren mener om, at regeringens forslag potentielt kan føre til en markant stigning af børn, der vokser op under trange kår, ...

Spm. J

Samrådsspm. om, hvad ministeren mener om den skæve geografiske fordeling af regeringens forslag om et gradueret loft over børnechecken, til skattemini...

Spm. K

Samrådsspm. om ministeren agter at anmode om og anvende oplysninger fra Uber om deres chaufførers indtægter i perioden siden Uber startede op i Danmar...

Spm. L

Samrådsspm. om ministeren vil iværksætte en målrettet indsats til at gennemgå Uber-chaufførernes indtægter fra pirattaxakørslen og om disse er oplyst ...

Spm. M

Samrådsspm. om ministeren vil bede SKAT om at etablere et mere formelt samarbejde (f.eks. en taskforce) med politiet, som i øjeblikket stopper og indb...

Spm. N

Samrådsspm. om, hvorvidt ministeren trods domme i både Danmark og Sverige til Uber-chauffører anser Uber for at være deleøkonomi, og om Uber skal besk...

Spm. O

Samrådsspm. om den fejlagtige opgørelse af skønnet over den danske statsstøtte til det danske rederierhverv gennem DIS-ordningen, til skatteministeren

Spm. P

Samrådsspm. om opgørelsesmetode for skønnet over statsstøtten til det danske rederierhverv, til skatteministeren

Spm. Q

Samrådsspm. om Folketinget har fået fejlagtige oplysninger om størrelsen på statsstøtten for 2014 og 2015, til skatteministeren

Spm. R

Samrådsspm. om hvorfor staten bestred, at beregningerne af DIS-statsstøtten var forkert, til skatteministeren

Spm. S

Samrådsspm. om der er grund til at ændre på opgørelsen af statsstøtten gennem DIS, til skatteministeren

Spm. T

Samrådsspm. om hvordan det sikres, at statsstøtten ikke overstiger det statsstøtteloft som EU-kommissionen har fastsat, til skatteministeren

Spm. U

Samrådsspm. om at redegøre for de punkter på ECOFIN-rådsmødet den 6. december 2016, som er relevante for udvalget, til finansministeren, kopi til skat...

Spm. V

Samrådsspm. om hvordan ministeren vil imødekomme kritikken fra Statsrevisorerne i beretning nr. 7/2016 om SKATs kontrol med udbetaling af negativ moms...

Spm. W

Samrådsspm. om, hvor mange ekstra årsværk ministeren vil tilføre SKAT, til skatteministeren

Spm. X

Samrådsspm. om det er realistisk, at SKAT kan sikre, at den interne kontrol med udbetalinger øges, at kontrollen med de største udbetalinger skærpes o...

Spm. Y

Samrådsspm. om regeringens holdning til forhandlingerne om investeringsplanen for skattevæsenet i november 2016, til skatteministeren

Spm. Z

Samrådsspm. om, hvordan ministeren vil imødekomme kritikken fra Statsrevisorerne i beretning nr. 6/2016 om Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstider o...

Spm. Æ

Samrådsspm. om ministeren mener, at det er retssikkerhedsmæssigt acceptabelt, når borgere og virksomheder oplever en gennemsnitlig sagsbehandlingstid ...

Spm. Ø

Samrådsspm. om at redegøre for, hvorfor det med regeringens nye udspil er blevet fair at afskaffe progressionen i ejendomsværdiskatten, til skattemini...

Spm. Å

Samrådsspm. om at bekræfte, at man ved at fjerne progressionen i ejendomsværdiskatten giver en lettelse af boligskatten, der særligt gavner en kommune...

Spm. AA

Samrådsspm. om at vurdere, om regeringens forslag om at fjerne progressionen i ejendomsværdiskatten og fastfryse grundskylden frem til 2021 er med til...

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.