L 182 Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om aktiv socialpolitik, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om social pension og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. (Forlængelse af forsøg med ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser m.v.).

Ved loven forlænges den eksisterende ordning, hvorefter sygemeldte kan sige nej til lægebehandling, uden at dette har konsekvenser for deres ret til sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse eller for kommunens vurdering af, om der er grundlag for at bevilge fleksjob eller tilkende førtidspension. Ordningen blev indført som et toårigt forsøg i forbindelse med forlig af 18. december 2013 om en reform af sygedagpengesystemet.

Forligspartierne bag sygedagpengereformen har aftalt, at ordningen forlænges og forenkles således, at det i en 3-årig forsøgsperiode alene er sundhedskoordinatoren – frem for hele klinisk funktion - der bliver inddraget, når en borger ikke ønsker en given behandling.

Ordningen forlænges fra den 1. juli 2016 til og med den 30. juni 2019, så den forenklede model, hvor det alene er sundhedskoordinatoren, der bliver inddraget, når en borger ikke ønsker en given behandling, kan afprøves, inden der tages stilling til, om ordningen skal gøres permanent.

Fremsat den: 27. april 2016. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 3. juni 2016. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 625 af 8. juni 2016

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.