L 168 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Beløbsordningen).

Med lovforslaget forslås, at den nuværende beløbsgrænse på 375.000 kr. i beløbsordningen skal hæves, så den årlige aflønning fremover mindst skal udgøre 400.000 kr., og at beløbet årligt reguleres med satsreguleringsprocenten og en tilpasningsprocent, så reguleringen kommer til at svare til lønudviklingen i samfundet.

Fremsat den: 1. april 2016. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 2. juni 2016. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 661 af 8. juni 2016

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.