L 13 Forslag til skattekontrollov.

Sambehandlet med: L 14 Om skatteindberetningsloven. L 15 Om konsekvensændringer som følge af skattekontrollov og skatteindberetningslov, gennemførelse af ændringsdirektiv om skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet efter hvidvaskregulering m.v. var lblMailSent = "Din e-mail er nu blevet sendt"; DELING AF: DEL

Fremsat den: 4. oktober 2017. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 7. december 2017. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1535 af 19. december 2017

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema skattekontrolloven
Høringssvar okt 2017{F2#549286#1#549284#8}

Bilag 2

Supplerende høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema skattekontrolloven
Finans Danmarks bemærkninger til udkast til revideret forslag til ny skattekontrollov - 573049

Bilag 3

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 5

Ændringsforslag til 2. beh., fra skatteministeren

Bilag 6

Henvendelse af 13/11-17 fra Juridisk Institut, Aarhus Universitet, Aarhus

Bilag 7

1. udkast til betænkning

Bilag 8

2. udkast til betænkning

Bilag 9

Betænkning afgivet den 30. november 2017

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvorvidt lovforslaget vil påvirke kontrollen med kommanditselskaber ift. situationen i dag, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om den materielle virkning af de foreslåede ændringer om krydsrevision i lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om, hvilken type urigtig dokumentation der kan være strafbar, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om lovforslaget følger hensigten i den indgåede aftale om Skattelovrådets analyse med fokus på rådgivernes rolle og bevisproblemer, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om skattekontrollovgivningen ift. Skattelovrådets arbejde og kommende anbefalinger om rådgiveres medvirken til skatteunddragelse, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om, i hvilke typer af sager det vil være relevant for skattemyndighederne at indhente teleoplysninger til brug for skattekontrollen, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om, hvordan man kan afgrænse de situationer, hvor det vil være relevant for skattemyndighederne at komme i besiddelse af teleoplysninger, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om ministeren kan redegøre for fordele og ulemper ved, at Skatterådet bemyndiges til at godkende en anmodning fra skattemyndighederne til teleselskaber om borgeres teleoplysninger til brug for skattekontrollen, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om ministeren kan beskrive den klageadgang, som det vil være relevant at indføre, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om, i hvilket omfang vil Skattekontoret hos Folketingets Ombudsmand kunne behandle sager, hvor der klages over skattemyndighedernes indhentelse af teleoplysninger, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om SKATs borger- og retssikkerhedschef kan anmodes om en årlig udtalelse om SKATs brug af redskabet om brug af teleoplysninger, til skatteministeren

Spm. 12

Spm., om at kommentere henvendelsen af 13/11-17 fra Juridisk Institut, Aarhus Universitet, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om hvilke ændringer i opadgående eller nedadgående retning lovændringen vil føre til i forhold til strafudmålingen ved domstolene, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU L 13 - spm. 13.pdf
SAU, svar på L 13 - spm. 12.pdf

Spm. 14

Spm. om, hvor mange der er blevet dømt efter § 13 B, § 13 C og § 14, stk. 1, og hvor mange der er blevet dømt efter § 82, til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om, hvorfor man ikke afventer skattelovrådets arbejde og allerede nu foregriber dette ved at nedkriminalisere §13 B og ikke viderefører § 13 C og § 14, stk. 1, til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om at yde teknisk bistand til udarbejdelse af et ændringsforslag til lovforslaget om oplysningspligt for teleselskaber, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.