L 39 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Indsættelse af frister for tilsagn om støtte, nettilslutning og ansøgning om udbetaling af støtte samt puljer i visse støtteordninger, midlertidig drift af elproduktionsanlæg på havet uden elproduktionstilladelse, ophævelse af solcellepuljen for 2017 og nedjustering af balancegodtgørelse m.v.)

var lblMailSent = "Din e-mail er nu blevet sendt"; DELING AF: DEL

Fremsat den: 4. oktober 2017. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsnotat, fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Orientering af EFK-udvalget efter høring-1
Høringsnotat VE-loven
Høringssvar - VE-loven
Høringssvar - fornyet høring vedr. VE-loven

Bilag 2

Orientering om høring af en delmængde af lovforslaget
EFK-orienteringsbrev om høring
Energistyrelsens høringsbrev
Høringsversion af lovforslag, ophævelse af solcellepuljen,

Bilag 3

Høringssvar og høringsnotat i forbindelse med fornyet høring, fra energi-, forsynings- og klimaministeren
EFK-orienteringsbrev om resultat af høringen
Høringsnotat- VE-loven (ophævelse af 2017-puljen)
Høringssvar - VE-loven (ophævelse af 2017-puljen)

Bilag 4

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 5

Ændringsforslag fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Oversendelsesbrev
Ændringslovforslag til L39

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Bilag 7

Betænkning afgivet den 2/11-17

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvorvidt det af Energistyrelsen forslåede niveau for balancegodtgørelsen på 0,9 øre/kWh fra 1/1-18 ikke er en faktisk historisk balanceomkostning for danske vindmøller, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 2

Spm. om, hvorvidt der i Europa-Kommissionens godkendelse N354/2009 af balancegodtgørelsen ikke er nævnt muligheden for en fastsættelse af balancegodtgørelsen ud fra en fremskrivning af balanceomkostningerne for danske vindmøller, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 3

Spm., om der er foretaget en vurdering af konsekvenserne for de enkelte kommuner og igangværende vindmølleprojekter af ikke at forlænge grøn ordning, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 4

Spm. om, hvor ofte det er acceptabelt at justere balancegodtgørelsen, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 5

Spm. om, hvor ofte niveauet for balanceopgørelsen historisk har været ændret, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.