L 37 Forslag til lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere. (Ændring af arbejdsgang med udlevering af standardiserede ledningsoplysninger og udvidelse af lovens anvendelsesområde).

var lblMailSent = "Din e-mail er nu blevet sendt"; DELING AF: DEL

Fremsat den: 4. oktober 2017. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 20. december 2017. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1674 af 26. december 2017

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsnotat, fra energi-, forsynings- og klimaministeren
EFK-Orienteringsbrev om resultat af høring
Høringsnotat

Bilag 2

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Henvendelse af 24/10-17 fra Dansk Energi og Dansk Ledningsejerforum

Bilag 4

Henvendelse af 25/10-17 fra HCS A/S Miljøentreprise

Bilag 5

Ændringsforslag fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Orienteringsbrev om ændringsforslag til 2. behandling af L 37
Ændringsforslag til L 37

Bilag 6

Materiale fra Teleindustrien i forbindelse med foretræde for udvalget den 9/11-17

Bilag 7

1. udkast til betænkning

Bilag 8

Henvendelse af 20/11-17 fra Dansk Energi og Dansk Ledningsejerforum

Bilag 9

2. udkast til betænkning

Bilag 10

Notat om udvidelse af indfasningsperioden for lovforslaget
Oversendelsesbrev
Notat - Udvidelse af indfasningsperioden for nyt LER

Bilag 11

Betænkning afgivet den 30/11-17

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelse af 24/10-17 fra Dansk Energi og Dansk Ledningsejerforum, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 2

Spm. om kommentarer til henvendelse af 25/10-17 fra HCS A/S Miljøentreprise, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 3

Spm. om kommentar til materiale fra Teleindustrien, som blev præsenteret i forbindelse med foretræde den 9/11-17, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 4

Spm. om kommentarer til henvendelse af 20/11-17 fra Dansk Energi og Dansk Ledningsejerforum, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.