L 171 Forslag til lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. (Indefrysning af stigninger i grundskylden for 2018-2020, forsigtighedsprincip ved fastsættelse af beskatningsgrundlag for grundskyld, dækningsafgift af erhvervsejendomme og ejendomsværdiskat m.v.).

var lblMailSent = "Din e-mail er nu blevet sendt"; DELING AF: DEL

Fremsat den: 28. februar 2018. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 12. april 2018. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 278 af 17. april 2018

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema
Oversendelsesskrivelse
Høringssvar

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Fastsat tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Endelig revideret tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 5

Ændringsforslag fra skatteministeren

Bilag 6

Udkast til betækning

Bilag 7

Betænkning afgivet 5/4-18

Bilag 8

Ændringsforslag til 2. behandling, fra skatteministeren

Bilag 9

Ændringsforslag til 2. behandling stillet den 9/4-18, fra skatteministeren

Bilag 10

Præciserende bemærkninger til ændringsforslaget, fra skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at undersøge muligheden for valgfrihed i forhold til den midlertidige kommunale indefrysningsordning i 2018-2020 for stigninger i grundskylden, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om at bekræfte, at implementeringen af det nye ejendomsvurderingssystem fortsat forventes at holde tidsplanen, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.