L 227 Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven og ligningsloven. (Højere skattefradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed)

Kontakt Folketinget

Christiansborg

1240 København K

Telefon +45 3337 5500

E-mail: folketinget@ft.dk Kontakt Folketinget Folketingets telefonbog

Fremsat den: 25. april 2018. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 1. juni 2018. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 722 af 8. juni 2018

Bilag

Bilag 1

Høringsnotat og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema - Lovforslag om højere skattefradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed
Høringssvar samlet

Bilag 2

Henvendelse af 30/4-18 fra KPMG Acor Tax

Bilag 3

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Fastsat tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 5

1. udkast til betænkning

Bilag 6

Betænkning afgivet den 24. maj 2018

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelse af 30/4-18 fra KPMG Acor Tax, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.