L 207 Forslag til lov om ændring af lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Forlængelse af overgangsperioden for fastsættelse af bilers brændstofforbrug).

Efter gældende regler opgøres brændstofforbruget, som anvendes til at fastsætte registreringsafgift og brændstofforbrugsafgift, efter den såkaldte NEDC2-metode tillagt 10 pct. til og med den 31. marts 2019, hvilket er en overgangsordning til den nye WLTP-metode. Fra den 1. april 2019 fastsættes brændstofforbruget efter WLTP-metoden tillagt 21 pct. Det har dog vist sig, at der er en usikkerhed knyttet til konkrete målinger af de biler, der er blevet typegodkendt efter WLTP-metoden. Med lovforslaget foreslås det derfor, at forlænge den gældende overgangsordning indtil udgangen af 2020. Da den gældende overgangsordning ophører den 1. april 2019, er det foreslået at lovforslaget skal træde i kraft den 1. april 2019. Dette forudsætter, at Folketinget dispenserer for bestemmelse i Folketingets forretningsordens § 13, stk. 1, om, at der skal gå 30 dage fra lovforslagets fremsættelse, til det kan vedtages ved 3. behandling. Forslaget er sendt i høring henover fremsættelse med høringsfrist lørdag den 16. marts 2019.

Fremsat den: 15. marts 2019. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 2

Meddelelse om, at der åbnes for spørgsmål til lovforslaget

Bilag 3

Høringssvar, fra skatteministeren
Oversendelsesskrivelse til SAU
Høringssvar

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.