L 89 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og fondsbeskatningsloven. (Implementering af skatteundgåelsesdirektivets minimumskrav til medlemsstaternes CFC-regler).

Kontakt FolketingetChristiansborg1240 København KTelefon +45 3337 5500E-mail: folketinget@ft.dk

Fremsat den: 11. november 2020. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 3. juni 2021. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1180 af 8. juni 2021

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema
Høringssvar

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Henvendelse af 25/11-20 fra KPMG Acor Tax om CFC beskatning af varedebitorer og varekreditorer

Bilag 4

Henvendelse af 25/11-20 fra KPMG Acor Tax om anvendelse af kurstab, der fremføres efter SEL § 11 B, STK. 10

Bilag 5

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 6

Henvendelse af 2/2-20 fra KPMG Acor Tax om yderligere bemærkninger til skatteministerens kommentar af 2. december 2020, jf. svar på spm. 5

Bilag 7

Henvendelse af 7/12-20 fra EY Godkendt Revisionspartnerselskab om CFC-beskatning af et dansk moderselskab

Bilag 8

Henvendelser af 10. december 2020 fra KPMG Acor Tax om yderligere bemærkninger til skatteministerens kommentar af 9. december 2020, jf. svar på spm. 6
henv vedr. L 89
Henv L 89

Bilag 9

1. udkast til betænkning

Bilag 10

Meddelelse om udskydelse af betænkningsafgivelse og afholdelse af høring

Bilag 11

Udkast til revideret tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 12

Revideret tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 13

Henvendelse af 16/4-21 fra KPMG Acor tax om CFC beskatning i forhold til COVID-19 og varedebitorer i udenlandske salgsafdelinger m.v.

Bilag 14

Henvendelse af 4/5-21 fra EY Godkendt Revisionspartnerselskab om spørgsmål vedrørende udkast til ændringsforslag

Bilag 15

Ændringsforslag til 2. behandling fra skatteministeren
L 89 - ændringsforslag til 2. behandling (pdf-version)
SAU L 89 - høringsskema vedr. ændringsforslag (pdf-version)
SAU L 89 - høringssvar vedr. ændringsforslag (pdf-version)

Bilag 16

Henvendelse af 18/5-21 fra EY Godkendt Revisionspartnerselskab om yderligere spørgsmål vedrørende udkast til ændringsforslag

Bilag 17

Plancher fra den tekniske gennemgang af lovforslaget den 20. maj 2021 i udvalget, fra Skatteministeriet

Bilag 18

Henvendelse af 20/5-21 fra KPMG Acor Tax om CFC beskatning i forhold til varedebitorer og COVID-19

Bilag 19

Henvendelse af 21/5-21 fra KPMG Acor Tax om beskatning i forhold til valuta og realisationsprincippet og lagerprincippet for varedebitorer og varekreditorer i udenlandske salgsdatterselskaber

Bilag 20

Henvendelse af 21/5-21 fra KPMG Acor Tax om CFC beskatning og omregning til danske kroner for et udenlandsk fast driftssted

Bilag 21

2. udkast til betænkning

Bilag 22

Henvendelse af 26/5-21 fra KPMG Acor Tax om CFC beskatning af udenlandske faste driftssteder i form af udenlandske byggeopgaver

Bilag 23

Henvendelse af 26/5-21 fra KPMG Acor Tax om beskatning efter selskabsskattelovens § 32, stk. 15

Bilag 24

Henvendelse af 26/5-21 fra KPMG Acor Tax om modificering af henvendelsen af 26/5-21 vedrørende CFC beskatning af udenlandske faste driftssteder i form af udenlandske byggeopgaver

Bilag 25

Henvendelse af 27/5-21 fra KPMG Acor Tax om kommentar til skatteministerens svar på spørgsmål 30

Bilag 26

Betænkning afgivet den 27. maj 2021

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvor stort et årligt provenu CFC-beskatning indbringer staten med de nuværende regler, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvorfor indførelse af en substanstest vil medføre betydeligt mindre provenu i Danmark, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om, hvilke konsekvenser det konkret vil have for skattelovgivningen, hvis der indføres en substanstest, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om kommentar til henvendelsen af 25/11-20 fra KPMG Acor Tax om CFC beskatning af varedebitorer og varekreditorer, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om kommentar til henvendelsen af 25/11-20 fra KPMG Acor Tax om anvendelse af kurstab, der fremføres efter SEL § 11 B, STK. 10, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om kommentar til henvendelsen af 2/2-20 fra KPMG Acor Tax om yderligere bemærkninger til skatteministerens kommentar af 2. december 2020, jf. svar på spm. 5, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om kommentar til henvendelsen af 7/12-20 fra EY Godkendt Revisionspartnerselskab om CFC-beskatning af et dansk moderselskab, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om det er korrekt, at OECD-rapporten om det 3. handlingspunkt i BEPS-projektet netop fokuserede indgående på problemstillingen med ”embedded royalties”/”anden indkomst fra immaterielle aktiver”, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om en ”partiel substanstest”, der kun medtager ”anden indkomst fra immaterielle aktiver”, vil medføre en status quo situation i forhold til de gældende danske CFC-regler, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om en opgørelse over, hvor mange patenter der er flyttet ud fra Danmark til lavskattelande, sammenlignet med andre lande der ikke har tilsvarende CFC-regler, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om kommentar til henvendelser af 10/12-20 fra KPMG Acor Tax om yderligere bemærkninger til skatteministerens kommentar af 9. december 2020, jf. svar på spm. 6, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om at stille ændringsforslag, hvormed der indføres en substanstest for ”anden indkomst fra immaterielle aktiver” med en tydelig undtagelsesliste for, i hvilke situationer en substanstest ikke vil gælde m.v., til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om kommentar til henvendelsen af 16/4-21 fra KPMG Acor tax om CFC beskatning i forhold til COVID-19 og varedebitorer i udenlandske salgsafdelinger m.v., til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om det giver optimal retssikkerhed for virksomhederne, at det ikke er objektive kriterier, men derimod en konkret vurdering, der afgør, hvordan den skattemæssige behandling af anden immateriel indkomst skal være, til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om, hvornår, der er tale om ”væsentlig økonomisk aktivitet” og ”tilstrækkelig substans”, til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om, hvornår der er tale om ”ubetydeligt omfang”, og om der kan angives klare minimumsniveauer for, hvornår der er tale om ”ubetydeligt omfang”, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om, hvorvidt de ændringsforslag, som er sendt i høring, jf. svar på spørgsmål 12, herunder særlig de foreslåede værnsregler, er lovlige inden for rammerne af skatteundgåelsesdirektivet og den øvrige EU-lovgivning, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om, hvor mange medarbejdere i Skattestyrelsen der i praksis forventes at håndtere, at virksomheder skal indsende oplysninger til told- og skatteforvaltningen, der godtgør, at datterselskabets anden indkomst af immaterielle aktiver er omfattet af bestemmelsen, til skatteministeren

Spm. 19

Spm. om, hvad grænserne er for, hvornår ”datterselskaber i det væsentligste selv har oparbejdet de immaterielle aktiver", til skatteministeren

Spm. 20

Spm. om, hvorfor det er den relative værdiskabelse og ikke de afholdte omkostninger, der anvendes som målestok, og hvordan relativ værdiskabelse defineres, til skatteministeren

Spm. 21

Spm. om at redegøre for det ”EU-retlige misbrugsbegreb”, af Cadbury Shweppes sagen mhp. præmis 63-68, og hvordan dette står ift. et begreb om substans, til skatteministeren

Spm. 22

Spm. om, hvordan man på forhånd kan fastlægge en bedømmelse, ift. om der er tale om en ”reel økonomisk aktivitet”, og hvilke kriterier og mindstegrænser man vil opererer med på forhånd, til skatteministeren

Spm. 23

Spm. om kommentar til henvendelsen af 4/5-21 fra EY Godkendt Revisionspartnerselskab om spørgsmål vedrørende udkast til ændringsforslag, til skatteministeren

Spm. 24

Spm. om kommentar til henvendelsen af 18/5-21 fra EY Godkendt Revisionspartnerselskab om yderligere spørgsmål vedrørende udkast til ændringsforslag, til skatteministeren

Spm. 25

Spm. om kommentar til henvendelsen af 20/5-21 fra KPMG Acor Tax om CFC beskatning i forhold til varedebitorer og COVID-19, til skatteministeren

Spm. 26

Spm. om kommentar til henvendelsen af 21/5-21 fra KPMG Acor Tax om beskatning i forhold til valuta og realisationsprincippet og lagerprincippet for varedebitorer og varekreditorer i udenlandske salgsdatterselskaber, til skatteministeren

Spm. 27

L 89 - svar på spm. 27 om kommentar til henvendelsen af af 21/5-21 fra KPMG Acor Tax om CFC beskatning og omregning til danske kroner for et udenlandsk fast driftssted, fra skatteministeren
Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
SAU L 89 - svar på spm. 27 (pdf-version)

Spm. 28

L 89 - svar på spm. 28 om kommentar til henvendelsen af 26/5-21 fra KPMG Acor Tax om CFC beskatning af udenlandske faste driftssteder i form af udenlandske byggeopgaver, fra skatteministeren
Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
SAU L 89 - svar på spm. 28 (pdf-version)
SAU L 89 - svar på spm. 13 (pdf-version)
SAU L 89 - svar på spm. 25 (pdf-version)
SAU L 89 - svar på spm. 27 (pdf-version)

Spm. 29

L 89 - svar på spm. 29 om kommentar til henvendelsen af 26/5-21 fra KPMG Acor Tax om beskatning efter selskabsskattelovens § 32, stk. 15, fra skatteministeren
SAU L 89 - svar på spm. 29 (pdf-version)
Udvalgsspørgsmål (pdf-version)

Spm. 30

L 89 - svar på spm. 30 om kommentar til henvendelsen af 26/5-21 fra KPMG Acor Tax om modificering af henvendelsen af 26/5-21 vedrørende CFC beskatning af udenlandske faste driftssteder i form af udenlandske byggeopgaver, fra skatteministeren
Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
SAU L 89 - svar på spm. 30 (pdf-version)
SAU L 89 - svar på spm. 27 (pdf-version)

Spm. 31

Spm. om kommentar til henvendelsen af 27/5-21 fra KPMG Acor Tax om kommentar til skatteministerens svar på spørgsmål 30, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.