L 89 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og fondsbeskatningsloven. (Implementering af skatteundgåelsesdirektivets minimumskrav til medlemsstaternes CFC-regler).

Kontakt FolketingetChristiansborg1240 København KTelefon +45 3337 5500E-mail: folketinget@ft.dk

Fremsat den: 11. november 2020. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema
Høringssvar

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Henvendelse af 25/11-20 fra KPMG Acor Tax om CFC beskatning af varedebitorer og varekreditorer

Bilag 4

Henvendelse af 25/11-20 fra KPMG Acor Tax om anvendelse af kurstab, der fremføres efter SEL § 11 B, STK. 10

Bilag 5

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 6

Henvendelse af 2/2-20 fra KPMG Acor Tax om yderligere bemærkninger til skatteministerens kommentar af 2. december 2020, jf. svar på spm. 5

Bilag 7

Henvendelse af 7/12-20 fra EY Godkendt Revisionspartnerselskab om CFC-beskatning af et dansk moderselskab

Bilag 8

Henvendelser af 10. december 2020 fra KPMG Acor Tax om yderligere bemærkninger til skatteministerens kommentar af 9. december 2020, jf. svar på spm. 6
henv vedr. L 89
Henv L 89

Bilag 9

1. udkast til betænkning

Bilag 10

Meddelelse om udskydelse af betænkningsafgivelse og afholdelse af høring

Bilag 11

Udkast til revideret tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 12

Revideret tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 13

Henvendelse af 16/4-21 fra KPMG Acor tax om CFC beskatning i forhold til COVID-19 og varedebitorer i udenlandske salgsafdelinger m.v.

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvor stort et årligt provenu CFC-beskatning indbringer staten med de nuværende regler, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvorfor indførelse af en substanstest vil medføre betydeligt mindre provenu i Danmark, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om, hvilke konsekvenser det konkret vil have for skattelovgivningen, hvis der indføres en substanstest, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om kommentar til henvendelsen af 25/11-20 fra KPMG Acor Tax om CFC beskatning af varedebitorer og varekreditorer, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om kommentar til henvendelsen af 25/11-20 fra KPMG Acor Tax om anvendelse af kurstab, der fremføres efter SEL § 11 B, STK. 10, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om kommentar til henvendelsen af 2/2-20 fra KPMG Acor Tax om yderligere bemærkninger til skatteministerens kommentar af 2. december 2020, jf. svar på spm. 5, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om kommentar til henvendelsen af 7/12-20 fra EY Godkendt Revisionspartnerselskab om CFC-beskatning af et dansk moderselskab, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om det er korrekt, at OECD-rapporten om det 3. handlingspunkt i BEPS-projektet netop fokuserede indgående på problemstillingen med ”embedded royalties”/”anden indkomst fra immaterielle aktiver”, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om en ”partiel substanstest”, der kun medtager ”anden indkomst fra immaterielle aktiver”, vil medføre en status quo situation i forhold til de gældende danske CFC-regler, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om en opgørelse over, hvor mange patenter der er flyttet ud fra Danmark til lavskattelande, sammenlignet med andre lande der ikke har tilsvarende CFC-regler, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om kommentar til henvendelser af 10/12-20 fra KPMG Acor Tax om yderligere bemærkninger til skatteministerens kommentar af 9. december 2020, jf. svar på spm. 6, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om at stille ændringsforslag, hvormed der indføres en substanstest for ”anden indkomst fra immaterielle aktiver” med en tydelig undtagelsesliste for, i hvilke situationer en substanstest ikke vil gælde m.v., til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.