L 90 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og forskellige andre love. (Udmøntning af dele af Klimaaftalen for energi og industri m.v. 2020 m.v.).

Kontakt FolketingetChristiansborg1240 København KTelefon +45 3337 5500E-mail: folketinget@ft.dk

Fremsat den: 12. november 2020. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 21. december 2020. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 2225 af 29. december 2020

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema - lovforslag om klimaaftale
Høringssvar

Bilag 2

Henvendelse af 13/11-20 fra Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme om foretræde vedrørende udfordringer med CO2-kritisk el-import

Bilag 3

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 5

Henvendelse af 2/2-20 fra Rejsearbejdere.dk om, at lovforslaget rammer socialt skævt, med hensyn til nedsættelsen af afgiften på elektricitet henholdsvis til husholdning og opvarmning

Bilag 6

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 7

1. udkast til betænkning

Bilag 8

2. udkast til betænkning

Bilag 9

Opdateret ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 10

Betænkning afgivet den 16. december 2020

Bilag 11

Ændringsforslag til 2. behandling, fra skatteministeren

Bilag 12

Ændringsforslag til 2. behandling stillet den 17. december 2020

Bilag 13

Ændringsforslag til 3. behandling, fra skatteministeren

Bilag 14

Ændringsforslag til 3. behandling

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 13/11-20 fra Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme om foretræde vedrørende udfordringer med CO2-kritisk el-import, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om elforbrug i elopvarmede boliger og elvarmeafgifter, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om ministerens holdning til, at kilowatt-grænsen for afregningen for elektricitet anvendt i elopvarmede helårsboliger m.v., der er omfattet af elvarmeafgiften, reduceres til 3.000 kWh om året, til skatteministeren

Spm. 4

MFU spm. om at stille ændringsforslag om deling af loven, således at de dele af loven, der omhandler forhøjelse af rumvarmeafgiften og afgiftssatserne i cfc-afgiftsloven, udskille i et selvstændigt lovforslag, til skatteministeren

Spm. 5

Spm., om det kan blive dyrere for nogle danske helårshusstande og sommerhusejere, hvis man følger anbefalingen fra DI og Dansk Metal, til skatteministeren

Spm. 6

Spm., om det vil blive dyrere for nogle helårshusstande og sommerhusejere, der opvarmer deres bolig med elvarme, hvis man reducerer kilowatt-grænsen for elvarmeafgiften fra 4.000 kWh. til 3.000 kWh, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om, hvor mange kWh el et gennemsnitligt helårshus anvender om året udelukkende til opvarmning, hvis huset henholdsvis opvarmes ved en varmepumpe eller el-radiatorer, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om en ændring af E-formlen for afgiftsallokering ved kraftvarme med samproduktion af el og varme fra nuværende 0,67 til 0,45 eller 0,40 vil bidrage med et større afgiftsprovenu, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om der er EU-krav om, at hver region skal kunne holde balancen i eget elnet, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om gasfyret kraftvarme med en pris på mere end ca. 300 kr./MWh vil være den mest miljøvenlige elproduktion til balancering af de store mængder vindkraft og el fra solceller, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om statens systemansvarlige virksomhed Energinet har behov for, at der fastholdes regulerbar kraftvarmekapacitet til balancering af elsystemet, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om den nuværende kapacitet af store og små kraftvarmeværker vil være en samfundsøkonomisk fordel frem for at skulle bygge nye anlæg om nogle få år, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om kommentar til henvendelsen af 2/12-20 fra Rejsearbejdere.dk om, at lovforslaget rammer socialt skævt, med hensyn til nedsættelsen af afgiften på elektricitet henholdsvis til husholdning og opvarmning, til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om ministeren er enig i, at elvarme med varmepumpe er at foretrække frem for opvarmning med el-paneler/-radiatorer m.v., til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om en ændring som forudsat i spørgsmål 2 vil give boliger, der er opvarmet med el-paneler/-radiatorer en øget tilskyndelse til at installere en varmepumpe, til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om en ændringen som forudsat i spørgsmål 2 vil betyde, at flere husstande møder samme elafgift på deres marginale elforbrug, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om det er ønskværdigt at tilstræbe, at alle husstande har en ensartet tilskyndelse til at nedbringe deres almindelige elforbrug, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om den i spørgsmål 2 forudsatte ændring vil give flere husstande med elopvarmede boliger en tilskyndelse til at energirenovere boligen, til skatteministeren

Spm. 19

Spm. om ændring i E-formlen for afgiftsallokering ved kraftvarme med samproduktion af el og varme fra nuværende 0,67 til 0,45 eller 0,40 vil bidrage med et større afgiftsniveau, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 90 - svar på spm. 19.docx

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.