Folketingsbilag 5. oktober 2018 - 5. oktober 2018

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 27 Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven og ligningsloven. (Mere robuste skatteregler for trusts som opfølgning på Skattelovrådets rapport).

Bilag

Bilag 1

Skattelovrådets rapport om trusts af 6. marts 2018 ”Styrket indsats mod skattely – Trusts”
Oversendelse - 051018
Skattelovrådets rapport om trusts

Almindelig del

Bilag

Bilag 4

Henvendelse af 5/10-18 fra De Professionelle Uafhængige Tatovører vedrørende foretræde om ensretning af skatteregler m.v.

Spørgsmål og svar

Spm. 13

Vil ministeren oplyse, hvornår pensionsselskaberne kan forvente, at de lovede værktøjer til identifikation af kunder, hvor indskud på aldersopsparing vil have konsekvenser for familiernes rådighedsbeløb, som følge af at familien modtager indkomstafhængige offentlige ydelser, vil være tilgængelige?

Spm. 14

Ministeren bedes redegøre for, hvad den gennemsnitlige sagsbehandlingstid har været for alle sager i Landsskatteretten og hos skatteankenævnene i de seneste 10 år og ikke kun de seneste 4 år, som redegjort for i svar på SAU alm. del – spørgsmål 9 (folketingsåret 2017-18), uanset, at tallene ikke er fuldt ud sammenlignelige.

Spm. 15

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 5. oktober 2018 fra De Professionelle Uafhængige Tatovører vedrørende foretræde om ensretning af skatteregler m.v., jf. SAU alm. del - bilag 4.

Spm. 541

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 7. september 2018 fra Dansk InkassoBrancheforening vedrørende foretræde om anvendelse af private leverandører til opkrævning af gæld på vegne af offentlige kreditorer, jf. SAU alm. del - bilag 270.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.