Folketingsbilag 6. august 2018 - 6. august 2018

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 500

Ministeren bedes redegøre for provenuvirkningen ved at foretage ændringer i relation til aktieavancebeskatningslovens §§ 4-4C vedrørende beskatning af henholdsvis skattefrie porteføljeaktier og datterselskabsaktier efter følgende modeller: 1) Udbytte såvel som avancer fra skattefrie porteføljeaktier beskattes ensartet. Dvs. at skattefriheden for avancer ophæves, og disse beskattes som udbytter, dvs. at 70 pct. af indtægten beskattes.2) Udbytter såvel som avancer fra skattefrie porteføljeaktier beskattes, således at der svares skat af hele indtægten.3) Vedrørende datterselskabsaktier, bedes ministeren estimere provenuet, hvis man frem for at skulle have mindst 10 pct. af aktiekapitalen for at kunne modtage skattefrie avancer og udbytter skal have henholdsvis: a) 15 pct. af aktiekapitalen før, der kan være tale om skattefrie datterselskabsaktier, b) 20 pct. af aktiekapitalen, før der kan være tale om skattefrie datterselskabsaktier eller c) 25 pct. af aktiekapitalen, før der kan være tale om skattefrie datterselskabsaktier. Ministeren bedes oplyse provenuet i umiddelbar virkning, efter tilbageløb men før adfærd og efter adfærd samt i varig virkning opdelt på henholdsvis pkt. 1, 2 og 3 samt i kombinationerne punkterne 1+3a, 3b og 3c og punkterne 2+3a, 3b og 3c.

Spm. 501

Det fremgår af Aftale om styrket indsats mod international skatteunddragelse, at der i perioden 2018-2021 vil blive afsat 25 mio. kr. til den fremadrettede indsats til at bekæmpe international skatteunddragelse. Ministeren bedes redegøre for, hvordan disse midler vil blive anvendt/tænkes anvendt frem mod 2021, og om der ud af disse 25 mio. kr. vil blive disponeret ressourcer til at ansætte flere årsværk til kontrolarbejde på projekterne Money Transfer, Projekt Skattely og Transfer Pricing. Hvis dette er tilfældet, bedes ministeren redegøre for, hvor mange årsværk der er ansat/planlægges ansat på det/de relevante kontrolprojekter.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.