Folketingsbilag 6. november 2018 - 6. november 2018

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 29 Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om registrering af køretøjer og forskellige andre love og om ophævelse af pvc-afgiftsloven og lov om tilskud til visse miljøvenlige lastbiler. (Ophævelse af pvc-afgiften og emballageafgiften på pvc-folier, indførelse af bagatelgrænser i visse afgiftslove, udvidelse af bemyndigelsesbestemmelsen for terminaladgang til Køretøjsregistret, undtagelse for udligningsafgift for visse påhængskøretøjer, udskydelse af tidspunkt for offentliggørelse og anvendelse af standardkontrakter ved leasing m.v.).

Bilag

Bilag 7

Henvendelse af 6/11-18 fra Danish Street Rod Association (DSRA) vedrørende foretræde om regler for importerede biler over 35 år der ikke kan betragtes som originale

Spørgsmål og svar

Spm. 6

Spm. om kommentar til henvendelsen af 6/11-18 fra Danish Street Rod Association (DSRA) vedrørende foretræde om regler for importerede biler over 35 år der ikke kan betragtes som originale, til skatteministeren

L 31 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst og tilhørende protokol mellem Danmark og Armenien.

Bilag

Bilag 3

1. udkast til betænkning

L 32 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst og tilhørende protokol mellem Danmark og Japan.

Bilag

Bilag 3

1. udkast til betænkning

L 33 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Nederlandene.

Bilag

Bilag 3

1. udkast til betænkning

L 34 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de nordiske lande.

Bilag

Bilag 3

1. udkast til betænkning

L 29 A Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om registrering af køretøjer og forskellige andre love og om ophævelse af lov om tilskud til visse miljøvenlige lastbiler. (Indførelse af bagatelgrænser i visse afgiftslove, udvidelse af bemyndigelsesbestemmelsen for terminaladgang til Køretøjsregisteret, undtagelse for udligningsafgift for visse påhængskøretøjer, udskydelse af tidspunkt for offentliggørelse og anvendelse af standardkontrakter ved leasing m.v.).

Bilag

Bilag 7

Henvendelse af 6/11-18 fra Danish Street Rod Association (DSRA) vedrørende regler for importerede biler over 35 år, der ikke kan betragtes som originale

L 29 B Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven og om ophævelse af pvc-afgiftsloven. (Ophævelse af pvc-afgiften og emballageafgiften på pvc-folier).

Bilag

Bilag 7

Henvendelse af 6/11-18 fra Danish Street Rod Association (DSRA) vedrørende regler for importerede biler over 35 år, der ikke kan betragtes som originale

Almindelig del

Bilag

Bilag 38

Henvendelse af 26/10-18 fra Hans Bak vedrørende foretræde om befordringsfradrag

Spørgsmål og svar

Spm. 81

Ministeren bedes redegøre for, hvorfor der i sin tid blev indført et ”fradragsloft for chauffører”, og om ministeren påtænker at fjerne loftet for på den måde at gøre erhvervet mere attraktivt for unge mennesker.

Spm. 82

Ministeren bedes for de seneste fem år oplyse provenuet fra afgift af elektricitet, som er anvendt til komfortkøling.

Spm. 83

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 26. oktober 2018 fra Hans Bak vedrørende foretræde om befordringsfradrag, jf. SAU alm. del - bilag 38.

§ 20-spørgsmål

Spm. S 205

Om underbetalte filippinske chauffører.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.