Folketingsbilag 7. juni 2018 - 7. juni 2018

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 459

Vil ministeren oplyse, hvorvidt SKAT fortsat måler virksomheders oplevede opdagelsesrisiko for henholdsvis skattesnyd og sort arbejde som tidligere gjort i SKATs årlige holdningsundersøgelse, senest i 2014-udgaven, og hvis ja, oplyse om andelen af virksomheder, der oplevede opdagelsesrisikoen som høj eller meget høj for alle tilgængelige årstal i perioden 2014 - 2018? Hvis SKAT ikke længere måler og/eller offentliggør virksomhedernes oplevede opdagelsesrisiko for skattesnyd og sort arbejde, bedes ministeren redegøre for grundlaget herfor.

Spm. 460

Vil ministeren oplyse, hvor mange årsværk Erhvervsstyrelsen har tilknyttet sit erhvervsrettede tilsyn og kontrol generelt, og bekæmpelse af hvidvask specifikt? Ministeren bedes i samme ombæring oplyse udviklingen i antallet af årsværk fra 2006 og frem til i dag, 2018.

Spm. 461

Vil ministeren oplyse, hvorvidt det oplyste skatte- og momsgab i SKATs udgivelse "Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne - indkomståret 2014", jf. SAU alm. del – bilag 92, er det mest opdaterede og tilgængelige tal på skatte- og momsgabet blandt små og mellemstore virksomheder? I afkræftende fald bedes ministeren oplyse de nyeste tal, samt hvor stol en del af skatte- og momsgabet, som kan henføres til virksomheder, hvor der er begået fejl med vilje.

Spm. 462

Ministeren bedes oplyse: - den gennemsnitlige skattetrækprocent for den øverste indkomstpercentil på baggrund af de nyeste tilgængelige tal,- den gennemsnitlige skattetrækprocent for de danskere, som tjener mere end 1 mio. kr. om året og- den gennemsnitlige skattetrækprocent for de danskere, som har en årsindtjening i størrelsesordenen mellem 498.900 (topskattegrænsen) og 1 mio. kr.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.