Folketingsbilag 7. november 2018 - 7. november 2018

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 23 Forslag til lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. (Kommuners tilskud til udrulning af elektroniske kommunikationsnet, tildeling af koder til Machine-to-Machine (M2M) kommunikation og ophævelse af regler om Bredbåndsgarantiordningen).

Bilag

Bilag 4

1. udkast til betænkning

L 24 Forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om opstilling af rammer for energimærkning m.v. (produktenergimærkningsloven).

Bilag

Bilag 4

1. udkast til betænkning

L 26 Forslag til aktiesparekontolov.

Bilag

Bilag 7

Henvendelse af 7/11-18 fra Skatteborgerne.dk vedrørende opfordring til at trække lovforslaget tilbage

Spørgsmål og svar

Spm. 11

Spm. om kommentar til henvendelsen af 7/11-18 fra Skatteborgerne.dk vedrørende opfordring til at trække lovforslaget tilbage, til skatteministeren

L 30 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, ligningsloven, lov om skattenedslag for seniorer og lov om forsøg med et socialt frikort. (Afbureaukratisering af forskerskatteordningen, genoptagelse af afgørelser om skattenedslag, skattefrihed for godtgørelse til thalidomidofre m.v.).

Bilag

Bilag 5

Henvendelse af 6/11-18 fra Stig Bentsen vedrørende skattenedslag til seniorer

L 31 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst og tilhørende protokol mellem Danmark og Armenien.

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvilken rolle dobbeltbeskatningsoverenskomster generelt set har spillet af rolle i sagerne om svindel med udbytteskat, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvordan det sikres, at dobbeltbeskatningsoverenskomster generelt set er med til at sikre, at der ikke kan kræves ubetalt udbytteskat tilbage, til skatteministeren

L 30 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, ligningsloven, lov om skattenedslag for seniorer og lov om forsøg med et socialt frikort. (Afbureaukratisering af forskerskatteordningen, genoptagelse af afgørelser om skattenedslag, skattefrihed for godtgørelse til thalidomidofre m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 6

Spm. om kommentar til henvendelsen af 6/11-18 fra Stig Bentsen vedrørende skattenedslag til seniorer, til skatteministeren

L 78 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning. (Pristillæg til elektricitet produceret fra afbrænding af biomasse, digitalisering m.v.).

Bilag

Bilag 2

Ny bekendtgørelse om støtte til elproduktion på ikke-afskrevne biomasseanlæg sendes i høring
Orientering af EFK-udvalget om høring
Høringsbrev
Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret fra afbrænding af biomasse

L 30 A Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven. (Afbureaukratisering af forskerskatteordningen).

Bilag

Bilag 5

Henvendelse af 6/11-18 fra Stig Bentsen vedrørende skattenedslag til seniorer

L 30 B Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, ligningsloven, lov om skattenedslag for seniorer og lov om forsøg med et socialt frikort. (Afbureaukratisering af forskerskatteordningen, genoptagelse af afgørelser om skattenedslag, skattefrihed for godtgørelse til thalidomidofre m.v.).

Bilag

Bilag 5

Henvendelse af 6/11-18 fra Stig Bentsen vedrørende skattenedslag til seniorer

Almindelig del

Bilag

Bilag 39

Internt dokument

Bilag 40

Internt dokument

Spørgsmål og svar

Spm. 25

Ministeren bedes kommentere materialet fra Grænsehandelsalliancen anvendt den 11. oktober 2018 under foretræde om grænsehandelspakke i finanslovsforslaget for 2019, jf. SAU alm. del - bilag 11.

Spm. 84

Ønsker regeringen som led i en eventuel grænsehandelspakke at nedsætte afgiften på spiritus?

Spm. 85

Ministeren bedes redegøre for de sundhedsmæssige konsekvenser af en eventuel nedsættelse af afgiften på hård spiritus, herunder vurdere, hvordan en nedsættelse vil påvirke det samlede forbrug af spiritus i Danmark.

Spm. 86

Vil en lavere afgift på spiritus samlet set føre til et større forbrug af spiritus blandt unge danskere?

Spm. 87

Ministeren bedes redegøre for, om en sænkelse af spiritusafgiften vil være i overensstemmelse med formålet med Sundhedsstyrelsens kampagne "Meget Mere Med" fra oktober 2018, hvor det anbefales, at unge drikker ”alkoholsvagt”, altså produkter med lavere alkoholprocenter end spiritus?

Samrådsspørgsmål

Spm. I

Samrådsspm. om at redegøre for, hvordan det kan være, at advokatfirmaet Pinsent Masons i øjeblikket repræsenterer Skattestyrelsen i en række sager anlagt ved de britiske domstole for at skaffe penge tilbage fra svindlen med udbytteskat, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.