Folketingsbilag 10. august 2018 - 10. august 2018

Almindelig del

Bilag

Bilag 253

Internt dokument

Spørgsmål og svar

Spm. 497

Ministeren bedes oplyse den gennemsnitlige indkomst i de 25 postnumre, som var henholdsvis de rigeste og fattigste i 2015. Svaret bedes oplyst på en graf, hvor der på førsteaksen er årstal så langt tilbage som muligt, mens der på andenaksen er den gennemsnitlige indkomst for de to grupper af henholdsvis de rigeste og fattigste 25 postnumre. Ministeren bedes endvidere oplyse, hvilke postnumre der indgår i de to grupper samt oversende de gennemsnitlige disponible indkomster for hver af de to grupper.

Spm. 498

Ministeren bedes oplyse den gennemsnitlige indkomst i de 10 postnumre, som var henholdsvis de rigeste og fattigste i 2015. Svaret bedes oplyst på en graf, hvor der på førsteaksen er årstal så langt tilbage som muligt, mens der på andenaksen er den gennemsnitlige indkomst for de to grupper af henholdsvis de rigeste og fattigste 10 postnumre. Ministeren bedes endvidere oplyse, hvilke postnumre der indgår i de to grupper samt oversende de gennemsnitlige disponible indkomster for hver af de to grupper.

Spm. 505

Ministeren bedes redegøre for den provenumæssige virkning af en omlægning af bo- og gaveafgiften. Ministeren bedes redegøre for den økonomiske virkning af at hæve bundgrænsen til henholdsvis 400.000 kr., 450.000 kr. og 500.000 kr. samt at indføre en højere skattesats på 30 pct. ved arv på 750.000 kr., 1 mio. kr., 1,5 mio. kr., 2 mio. kr., 2,5 mio. kr. og 3 mio. kr. Ministeren bedes fremlægge virkningen i umiddelbar virkning, efter tilbageløb, men før adfærd og efter adfærd.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.