Folketingsbilag 11. september 2018 - 11. september 2018

Almindelig del

Bilag

Bilag 273

Transfer pricing-redegørelse 2017

Bilag 274

Præsentation fra den tekniske gennemgang af den fælles myndighedsindsats for ordnede forhold den 30. august 2018

Bilag 275

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love (Bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier i nye, mindre virksomheder, for opsparing i investeringsinstitutter og for tiltrækning af kapital til danske investeringsinstitutter) samt resumé

Bilag 276

Fremdriftsrapport på handlingsplanen for implementeringen af verdensmålene 2018, fra Finansministeriet

Spørgsmål og svar

Spm. 535

Ministeren bedes med henvisning til ”Offentlige restancer – status pr. marts 2018 – samt orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen”, jf. SAU alm. del – bilag 238, opgøre værdien af de ikke-inddrivelige restancer for 1. kvartal 2018. Ministeren bedes tillige oplyse, hvorfor man ikke fremadrettet vil fremlægge alle tre nøgletal, dvs. de samlede restancer, de ikke-inddrivelige restancer og kursværdien. Endvidere bedes ministeren overveje, om man fremadrettet vil oplyse de ikke-inddrivelige restancer i de kvartalsvise restanceredegørelser, således at Skatteudvalget har så grundigt et materiale som overhovedet muligt

Spm. 536

Ministeren bedes oversende en tabel over de totale kvartalsvise restancer fra april 2013 svarende til tidspunktet for udgivelsen af ”Redegørelse om offentlige restancer pr. april 2013”, jf. jf. SAU alm. del – bilag 263 (folketingsåret 2012-13) til og med 1. kvartal 2018 eller senest opgjorte. I tabellen bedes restancerne opgjort både efter den oprindelige metode og efter kursværdimetoden.

Spm. 537

Ministeren bedes oplyse, om det er skattepligtigt for modtager af en gave, hvis man modtager penge til en flybillet fra udlandet til Danmark.

Spm. 538

Vil ministeren – på et så detaljeret niveau som muligt – oversende en udførlig liste over de samlede fradrag opgjort i danske kroner, som er givet gennem Håndværkerfradraget (servicefradraget) i henholdsvis 2016 og 2017 opdelt efter de forskellige henholdsvis håndværksydelser og serviceydelser, som giver fradrag?

Spm. 539

Ministeren bedes oplyse, hvorfor man ikke kan få fradrag for fagforeningskontingent, hvis man er over pensionsalderen, men stadig er aktiv på arbejdsmarkedet.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.