Folketingsbilag 12. januar 2022 - 12. januar 2022

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 105 Forslag til lov om ændring af personskatteloven. (Nedsættelse af bundskatten som følge af kommunale skattestigninger).

Bilag

Bilag 1

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Almindelig del

Bilag

Bilag 112

Henvendelse af 11/1-22 fra Danske Soloselvstændige om udbetaling af kompensation, udskydelse af momsbetaling og sæt tilbagebetalinger på pause

Bilag 113

Ministerredegørelse til Beretning nr. 3/2021 om momskontrollen med EU-handel

Bilag 114

Ministerredegørelse til Beretning nr. 5/2021 om Skatteministeriets styring af det nye ejendomsvurderingssystem

Spørgsmål og svar

Spm. 164

Hvor stor en effekt vurderer ministeren, at skattestoppet har haft på de store boligprisstigninger siden indførslen i 2002?

Spm. 166

I hvilket omfang vurderer ministeren, at befolkningen grundet skattestoppet har valgt at investere i mursten frem for at investere i aktier, obligationer eller på anden vis investere i virksomheder?

Spm. 213

I artiklen ”Bagmandspolitiet vil have Nordea dømt i retten” bragt i Jyllands-Posten den 21. januar 2019 omtales en verserende sag mod Nordea vedrørende hvidvask. Kan ministeren oplyse status for denne sag?

Spm. 214

Kan ministeren oplyse status på de mulige straffesager i forbindelse med Panama Papers, der omtales i orientering om afslutning af Skattestyrelsens arbejde med Panama Papers og publikation Panama Papers juni 2021, jf. SAU alm. del – bilag 276 (folketingsåret 2020-21)?

Spm. 215

Kan ministeren afvise, at skattemyndighederne i 2022 vil ændre på momsreglerne for fitnessområdet?

Spm. 216

Vil ministeren redegøre for, hvordan momsreglerne på fitnessområdet forventes at påvirke aktiviteten på fitnessydelser, hvis der pålægges en yderligere 12,5 pct. omsætningsafgift?

Spm. 217

Vil ministeren redegøre for, hvor stort merprovenuet for staten forventes at være ved at opkræve fuld moms (25 pct.) på alle fitnessydelser?

Spm. 218

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 12. januar 2022 om ECOFIN-rådsmødet den 18. januar 2022, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål G.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.