Folketingsbilag 12. juni 2018 - 12. juni 2018

Almindelig del

Bilag

Bilag 212

Samlenotat for de punkter på dagsordenen for rådsmødet (ECOFIN) 22. juni 2018 som er relevant for Skatteudvalget

Spørgsmål og svar

Spm. 361

Ministeren bedes oplyse, hvor stor en del af de samlede restancer der udgøres af IVS selskaber.

Spm. 372

Ministeren bedes oplyse den højeste marginalbeskatning, som en person kan opleve ved indkomst fra arbejde, samt oplyse den højeste marginalbeskatning, som en person kan opleve ved forskellige arbejdsfrie gevinster såsom afkast på investeringer, aktieavancer, udbytter, arv, salg af ejendomme m.v. Ministeren bedes opstille svaret i en tabel.

Spm. 408

Ministeren bedes oplyse andelen af afdøde, enlige personer, som havde en nettoformue på mere end 282.000 kr. året før de døde, fordelt på kommuner i det senest tilgængelige år. Svaret bedes oplyst i en sorteret tabel, hvor kommunen med den største andel vises øverst og så fremdeles.

Spm. 410

Ministeren bedes i antal kr. oplyse den gennemsnitlige nettoformue hos afdøde enlige personer i året før deres død, fordelt på kommuner i det seneste tilgængelige år. Svaret bedes oplyst i en sorteret tabel, hvor kommunen med den største gennemsnitlige formue vises øverst og så fremdeles.

Spm. 411

Ministeren bedes i antal kr. oplyse den gennemsnitlige nettoformue hos de 100 afdøde enlige personer, der året før deres død havde den største nettoformue.

Spm. 412

Ministeren bedes oplyse, hvor mange formue-percentiler, startende fra det nederste percentil, for afdøde enlige personer, hvor formuen opgøres året før deres død, som vil skulle inkluderes i en summering, førend denne sum vil være lige så stor som nettoformuen for de 100 afdøde enlige personer, der året før deres død havde den største formue.

Spm. 417

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 17. maj 2018 om fjernelse af revisionspligten, jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål AI.

Spm. 463

Ministeren bedes oplyse de provenumæssige konsekvenser af at hæve bundfradraget for bo- og gaveafgiften fra de nuværende 289.000 kr. til 500.000 kr. samt at indføre en ny og højere afgiftssats på 30 pct. for de dele af boet, som overstiger 3 mio. kr. I forlængelse heraf bedes ministeren oplyse den fordelingsmæssige virkning af en sådan omlægning. Herunder hvilken skattestigning de 100 mest formuende vil opleve, hvordan skattelettelsen/stigningen fordeler sig på tværs af deciler samt hvordan de fire typiske familietyper (HK’er på mindsteløn, LO’er, funktionær og direktør) forventes at blive påvirket.

Spm. 464

Vil ministeren oplyse, hvad den aktuelle situation er omkring efterforskningen af sagen om svindel med udbytteskat?

Spm. 465

Vil ministeren oplyse, hvorfor der ikke er foretaget nogen anholdelser i sagen, og hvorfor de danske myndigheder ikke har krævet den svindelmistænkte Sanjay Shah og dennes hustru anholdt og udleveret til Danmark, når der har været mulighed herfor?

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.