Folketingsbilag 13. juni 2018 - 13. juni 2018

Almindelig del

Bilag

Bilag 213

Henvendelse af 12/6-18 fra Wøldike vedrørende beskatning af aktionærlån

Spørgsmål og svar

Spm. 414

Ministeren bedes opdatere svar på SAU alm. del – spørgsmål 391 (folketingsåret 2016-17), således at tal for 2018 også inkluderes i Tabel 1.

Spm. 415

Ministeren bedes oplyse det forventede provenu ved at forøge afgiftssatserne fra 20 til 30 pct. for henholdsvis udbud af væddemål (§ 6 i lov om afgifter af spil) og udbud af spil i et onlinekasino (§ 11 i lov om afgifter af spil). I svaret bedes provenueffekten ved at hæve afgiften opgjort for hvert procentpoint fra 20-30 pct. Provenueffekterne bedes opgjort som umiddelbar effekt, effekt efter tilbageløb samt effekt efter forventede adfærdsændringer.

Spm. 451

Ministeren bedes redegøre for udviklingen i antallet af skattemedarbejdere i perioden 2011-2015.

Spm. 466

Ministeren bedes oversende de konkrete skøn for stigningen i grænsehandlen af øl, vin, sodavand, chokolade og slik, som man forventede ville indtræffe som konsekvens af indekseringen af afgifterne i lovforslag nr. L197 (folketingssamling 2011-12). Ministeren bedes i forlængelse heraf oplyse, hvorvidt man vurderer, at der var tale om retvisende skøn, og om skatteøkonomisk Redegørelse 2018 og den seneste status over grænsehandel, som viser generelt fald i grænsehandlen siden 2012, giver anledning til at opdatere skønnene for, hvordan afgiftsstigninger konkret påvirker grænsehandlen.

Spm. 467

Kan ministeren oplyse, hvornår der forventes svar på SAU alm. del – spørgsmål 341 af 3. april 2018?

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.