Folketingsbilag 16. januar 2019 - 16. januar 2019

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 114 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier i nye, mindre virksomheder, for opsparing i investeringsinstitutter og for tiltrækning af kapital til danske investeringsinstitutter).

Bilag

Bilag 9

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 10

3. udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 26/11-18 fra Finans Danmark vedrørende udfordringer for danske investeringsforeningers eksport af investeringsbeviser, til skatteministeren

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 26/11-18 fra Finans Danmark vedrørende udfordringer for danske investeringsforeningers eksport af investeringsbeviser, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om, hvor ofte ministeren agter at opdatere listen over de investeringsselskaber, der har status som aktiebaserede, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om kommentar til henvendelsen af 11/1-19 fra Ernst & Young P/S om fortolkning af bestemmelser om afståelses- og beskatningstidspunkt, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 121

Regeringens intervention i en statsstøttesag vedrørende Post Danmark, fra skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 193

Som det fremgår af den netop offentliggjorte analyse ”Energy Revolution: A Global Outlook” fra Imperial College London, Drax og E4tech, så yder Danmark støtte til fossil energi. Analysen tager udgangspunkt i OECD-data (OECD Stats, Fossil Fuel Support – DNK), hvoraf det fremgår, at støtten udspringer af den lavere afgift, som dieselolie er pålagt i forhold til benzin. Denne forskel tager ikke højde for udligningsafgiften, der er pålagt dieselkøretøjer, som netop søger at udligne denne afgiftsmæssige forskel. Eftersom salget af dieselkøretøjer er faldet de seneste år, bedes ministeren redegøre for skatteindtægterne fra det samlede danske benzin- og dieselsalg samt skatteindtægterne fra udligningsafgiften. Der ønskes en oversigt over disse tal fra 2010 til dags dato.

Spm. 221

Kan ministeren oplyse, om en landmands skatteprocent på vedkommendes jord ændrer sig – og eventuelt hvor meget, fra hvilken procent til hvilken – hvis landmanden vælger at udleje sin jord til et solcelleanlæg og derved fremmer den grønne omstilling? Kan ministeren i øvrigt oplyse, om det gør en forskel, om landsmanden kun udlejer dele af sin jord og i så fald maksimalt hvor meget, før skatteprocenten skifter?

Spm. 222

Fortroligt dokument

Spm. 223

Fortroligt dokument

Spm. 224

Fortroligt dokument

Spm. 225

Fortroligt dokument

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.