Folketingsbilag 22. juni 2022 - 22. juni 2022

Almindelig del

Bilag

Bilag 251

Status på færdiggørelse af TFU-sagskomplekset (udbyttesager)

Bilag 252

Publikation fra Skattestyrelsen: Kontrol af tobaksvarer er blevet mere effektiv

Bilag 253

Anonym henvendelse om lovforslag nr. L 196 modtaget via Louise Schack Elholm

Spørgsmål og svar

Spm. 640

Når det på ECOFIN-samrådet den 14. juni 2022 oplyses, at det er i strid med OECD-aftalen om international beskatning at indføre nye generelle digitale omsætningsafgifter, vil ministeren så oplyse, hvor målrettet en digital afgift skal være ifølge regeringens opfattelse for ikke at blive omfattet af forbuddet i OECD-aftalen?

Spm. 641

Ministeren bedes kommentere den anonyme henvendelse modtaget via Louise Schack Elholm (V) om spørgsmål om det nu vedtagne lovforslag L 196, som rejses i henvendelsen, jf. SAU alm. del - bilag 253.

Spm. 642

Vil ministeren bekræfte, at en dansk virksomhed med filialer i udlandet, som sender sine udenlandske filialmedarbejdere på konference/kongres i Danmark, skal indeholde dansk skat de dage, medarbejderen er i Danmark til den pågældende konference/kongres?

Spm. 643

Vil ministeren redegøre for, om reglerne for beskatning af filialmedarbejdere, der deltager i konferencer/kongresser i selskabets hjemland, er anderledes i Danmark end i andre EU-lande? I den forbindelse anmodes ministeren om at redegøre specifikt for reglerne i Sverige, Tyskland og Polen.

Spm. 644

Mener ministeren, at det er uheldigt, at danske virksomheder med filialer i udlandet ikke kan afholde kongresser/konferencer i Danmark, hvor deres udenlandske filialmedarbejdere deltager som følge af skattereglerne?

§ 20-spørgsmål

Spm. S 1063

Om at det er momspligtigt, hvis man køber en digital vare der stiger i værdi.

Spm. S 1064

Om forskellen på momspligt f.s.v.a. digitale brugte varer kontra fysiske brugte varer.

Spm. S 1065

Om at ligestille digitale brugte varer med fysiske brugte varer m.h.t. momspligt.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.