Folketingsbilag 30. juli 2021 - 6. august 2021

Almindelig del

Bilag

Bilag 291

Henvendelse af 2/8-21 fra Danske Soloselvstændige om udskydelse af moms og revidering af tilbagebetalingstid på coronalån

Bilag 292

Henvendelse af 2/8-21 fra Ole Rötzler Møller, Roskilde om ejendomsvurderingssystemet

Bilag 293

Henvendelse af 1/7-21 fra Stefan Baundal om fordelene og ulemperne ved at forbedre en nuværende ejendom under de nugældende skatteregler i forhold til den kommende lagerbeskatning

Spørgsmål og svar

Spm. 618

Ministeren bedes oplyse, om det nye værdiansættelsescirkulære træder i kraft for de boligejere, der modtager en ny ejendomsvurdering, og om de, som ikke har fået en ny vurdering, stadig vil skulle bruge det gamle cirkulære, og om det ikke vil kunne give en forskelsbehandling imellem ejendomsejerne.

Spm. 619

Ministeren bedes forholde sig til artiklen ”Bøde på 215.000 kroner for bankospil” fra SN.dk den 16. juni 2021 samt forholde sig til problemerne med støtteforeninger rundt om i landet, som er blevet politianmeldt for at overtræde spilleloven.

Spm. 620

Ministeren bedes forholde sig til, hvorvidt myndighederne har svigtet ved ikke at informere bankoforeningerne om, hvordan de skulle forholde sig til den nye spillelov. Der henvises til artiklen ”Bøde på 215.000 kroner for bankospil” fra SN.dk den 16. juni 2021.

Spm. 621

Hvad vil ministeren gøre for, at støtteforeninger og idrætsforeninger fremadrettet kan udføre denne slags aktiviteter uden massive bøder? Der henvises til artiklen ”Bøde på 215.000 kroner for bankospil” fra SN.dk den 16. juni 2021.

Spm. 622

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 1. juli 2021 fra Stefan Baundal, herunder de i mailen anførte spørgsmål, jf. SAU alm. del – bilag 293?

Spm. 623

Vil ministeren kommentere artiklen ”Bøde på 215.000 kroner for bankospil” bragt på sn.dk den 15. juni 2021 og redegøre for, hvad der kommer til at ske med foreningen Idrættens Venner og deres bøde på 215.000 kroner, samt om de kan blive indbefattet af den eventuelle revision af reglerne, som ministeren har sat sine embedsmænd i gang med at kigge på? Der henvises til https://sn.dk/Odsherred/Boede-paa-215000-kroner-for-bankospil/artikel/1446276

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.