Almindelig del

Samrådsspørgsmål

Spm. A

Samrådsspm. om at redegøre for status for forhandlingerne om en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst med Frankrig, til skatteministeren

Spm. B

Samrådsspm. om at redegøre for de punkter på ECOFIN-rådsmødet den 7. december 2021, som er relevante for Skatteudvalget, til finansministeren, kopi til skatteministeren

Spm. C

Samrådsspm. om ministeren finder det tidssvarende, at danske rederier modtager en årlig statsstøtte i omegnen af 2 mia. kr. via tonnageskatteordningen og DIS-ordningen, til skatteministeren

Spm. D

Samrådsspm. om ministeren finder, at de danske rederier lever op til løfterne i forbindelse med indførelsen af DIS-ordningen i 1989, om at sikre danske søfolk beskæftigelse på danske (DIS)skibe, til skatteministeren

Spm. E

Samrådsspm. om ministeren medgive, at den metode til opgørelse af skatteudgiften forbundet med tonnageskatten, som Skatteministeriet anvender, ikke er retvisende, til skatteministeren

Spm. F

Spm. om at redegøre for indholdet af det danske forhandlingsmandat i relation til undtagelsen af rederierne fra minimumsselskabsskattesatsen på 15 pct., under forhandlingerne i OECD, der førte til aftalen af 8. oktober 2021 om beskatning af den digitale økonomi, til skatteministeren

Spm. G

Samrådsspm. om ministerens redegørelse for de punkter på ECOFIN-rådsmødet den 18. januar 2022, som er relevante for Skatteudvalget, til finansministeren

Spm. H

Samrådsspm. om at kommentere kritikken af Skatteministeriet i beretning nr. 3/2021 om momskontrollen med EU-handel, til skatteministeren

Spm. I

Samrådsspm. om det er rimeligt og klimamæssigt forsvarligt at fastholde, at aftalen ”Grøn omstilling af vejtransporten” af 4. december 2020, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.