L 65 Forslag til lov om ophævelse af reklameafgiftsloven. (Ophævelse af reklameafgiftsloven).

Formålet med lovforslaget er at annullere reklameafgiften.

Reklameafgiftsloven var en del af finanslovsaftalen for 2012 mellem den daværende regering og Enhedslisten. Europa-Kommissionen statsstøttegodkendte reklameafgiftsloven den 9. juli 2014. Godkendelsen var dog betinget af en række ændringer i reklameafgiftsloven, som endnu ikke er

blevet gennemført. Reklameafgiftsloven har derfor aldrig været sat i kraft.

Forslaget er en udmøntning af en del af finanslovsaftalen for 2016 mellem regeringen (V),

Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2016.

Fremsat den: 20. november 2015. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 21. december 2015. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1891 af 29. december 2015

Bilag

Bilag 1

Høringsnotat og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema reklameafgiftsloven
Høringssvar reklameafgiftsloven

Bilag 2

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

1. udkast til betænkning

Bilag 4

2. udkast til betænkning

Bilag 5

Betænkning afgivet den 16. december 2015

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.