L 152 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland.(Konsekvensændringer som følge af overførsel af Arbejdsskadestyrelsens opgaver til den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og nedlæggelse af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring).

Lovforslaget indebærer, at Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingsopgaver i Grønland overføres til den nye institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Baggrunden for forslaget var regeringens ønske om, at statslige arbejdspladser skal være fordelt i hele landet og Arbejdsskadestyrelsens opgaver blev i den forbindelse overført til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Administrationen af arbejdsskadeområdet i Grønland varetages dog fortsat af Arbejdsskadestyrelsens Center for Arbejdsskader i Nuuk.

Fremsat den: 30. marts 2016. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 3. juni 2016. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 627 af 8. juni 2016

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.