L 119 Forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked.

Lovforslaget er et supplement til forordningen om elektronisk identifikation og tillidstjenester (eIDAS-forordningen), som blev vedtaget i 2014 og træder i kraft den 1. juli 2016. eIDAS-forordningen regulerer forholdene for alle tillidstjenesteudbydere, herunder udstedere af elektroniske signaturer som Nets DanID.

Forslaget ophæver den eksisterende lovgivning på området og indeholder bl.a. bestemmelser om at udpege Digitaliseringsstyrelsen som tilsynsorgan for at sikre overholdelse af eIDAS-forordningen og de øvrige bestemmelser, der tilføjes med lovforslaget.

Forslaget giver derudover bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om sikkerhedskrav til tillidstjenesteudbydere og til at fastsætte yderligere bestemmelser om Digitaliseringsstyrelsens tilsyn med tillidstjenesteudbyderne, bl.a. indholdet af de rapporter, som tillidstjenesteudbyderne skal aflægge.

Forslaget indeholder desuden en særlig tavshedspligt for de persongrupper, der beskæftiger sig med at føre tilsyn hos tillidstjenesteudbyderne, og sanktionerer overtrædelse af visse bestemmelser i eIDAS-forordningen.

Loven skal træde i kraft den 1. juli 2016.

Fremsat den: 11. februar 2016. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 17. maj 2016. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 617 af 8. juni 2016

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.