L 165 Forslag til lov om ændring af aktiesparekontoloven, kildeskatteloven, selskabsskatteloven og skatteindberetningsloven. (Forhøjelse af loftet for indskud på aktiesparekontoen og genindførelse af skattefriheden ved investering i danske obligationsbaserede investeringsinstitutter med minimumsbeskatning m.v.).

Kontakt FolketingetChristiansborg1240 København KTelefon +45 3337 5500E-mail: folketinget@ft.dk

Fremsat den: 31. marts 2020. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema
Høringssvar samlet

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 5

1. udkast til betænkning

Bilag 6

Betænkning afgivet den 14. maj 2020

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om aftalepartierne er mødtes for at diskutere og eventuelt beslutte, om loftet skal hæves, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvad effekten er af hævelse af loftet for aktiesparekontoen målt på gini, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om at bekræfte, at en afskaffelse af aktiesparekontoen fra og med 2022 vil reducere uligheden målt ved Gini-koefficienten med -0,01 procentpoint, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om at stille ændringsforslag om deling af lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om, hvor mange lønmodtagere der har og ikke har en tilstrækkelig stor opsparing til at gøre brug af udvidelsen af loftet på aktiesparekontoen, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om at oplyse ændringen i den disponible indkomst ved forøgelsen af loftet for aktiesparekontoen fordelt på 10 indkomstdeciler, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om, hvad de skattemæssige fordele er ved at anvende det udvidede loft under aktiesparekontoen i forhold til eksisterende regler for aktieindkomstbeskatning, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om, hvad den kønsmæssige fordeling har været af anvendelse af aktiesparekontoordningen under den nuværende ordning, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.