L 69 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, pensionsbeskatningsloven, skatteindberetningsloven og forskellige andre love. (Justering af medarbejderaktieordningen for nye, mindre virksomheder, smidiggørelse af forskellige pensionsbeskatningsregler og indberetning af skattepligtige udbetalinger fra finansielle virksomheder til deres kunder m.v.).

Kontakt FolketingetChristiansborg1240 København KTelefon +45 3337 5500E-mail: folketinget@ft.dk

Fremsat den: 30. oktober 2020. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema
Høringssvar

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Henvendelse af 22/11-20 fra Edlund A/S om kommentarer til den del der vedrører pensionsbeskatningsloven
Hv Edlund AS L 69
Notat L 69_svar til Edlund vedr. 7 eksempler

Bilag 5

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Bilag 7

2. udkast til betænkning

Bilag 8

Betænkning afgivet den 10. december 2020

Bilag 9

Orientering inden 2. behandling af lovforslaget, fra skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm., om at stille ændringsforslag om deling af lovforslaget i tre dele, til skatteministeren

Spm. 2

Spm., om ministeren er positivt stemt overfor at justere reglerne for, at en pensionsopsparer kan placere en andel af sin pensionsopsparing i unoterede aktier, f.eks. efter den model Dansk Industri har foreslået i deres høringssvar, jf. bilag 1, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om kommentar til henvendelsen af 22/11-20 fra Edlund A/S om kommentarer til den del der vedrører pensionsbeskatningsloven, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om, hvad der er henholdsvis skattelovgivningens og pensionslovgivningens definition af unoterede aktier, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om, i hvor mange tilfælde de eksisterende regler om placering af unoterede værdipapirer i aldersopsparinger udnyttes til skattetænkning, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om, hvor mange der har valgt at placere en del af deres alderspensionsopsparing i unoterede aktier, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om, hvorvidt det overhovedet er meningsfuldt at behandle de ændringer som er foreslået i lovforslag nr. L 69 C, da forudsætningerne, hvorpå lovforslaget hviler, nu er markant anderledes, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.