L 131 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af ledningsført vand og lov om vandforsyning m.v. (Forhøjelse af vandafgiften og ophævelse af bestemmelser om drikkevandsbidraget).

Kontakt FolketingetChristiansborg1240 København KTelefon +45 3337 5500E-mail: folketinget@ft.dk

Fremsat den: 22. december 2020. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 26. januar 2021. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 127 af 30. januar 2021

Bilag

Bilag 1

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 2

Høringssvar og høringsnotat, fra skatteministeren
Høringssvar
Høringsskema

Bilag 3

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Revideret tidsplan for behandlingen af lovforslaget

Bilag 5

Udkast til betænkning over lovforslaget

Bilag 6

Betænkning afgivet 15. januar 2021

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om lovforslagets effekt på gini-koefficienten, til skatteministeren
SAU L 131 - svar på spm. 1
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 2

Spm. om, hvordan afgiftsstigningen er fordelt på indkomstdeciler, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 131 - svar på spm. 2.pdf

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.