Folketingsbilag 19. september 2016 - 25. september 2016

Almindelig del

Bilag

Bilag 281

Henvendelse af 15/9-16 fra Karin Negendahl Ørngreen vedrørende hjemtagning af bohave

Bilag 282

Henvendelse af 19/9-16 fra Erik Graff vedrørende kronik - Skandaleramt boligskat - En total reform nødvendig!

Bilag 283

Henvendelse af 15/9-16 fra Jørgen René Byrholt vedrørende inddrivelse af visse offentlige udeståender

Bilag 284

Henvendelse af 21/9-16 fra Nurses Gambian Project vedrørende skatte- og momsfritagelse i forbindelse med hjælpearbejde

Bilag 285

Henvendelse af 23/9-16 fra SONJAN I/S vedrørende SKAT's behandling af konkursbo

Spørgsmål og svar

Spm. 589

Spm. om, hvilke kriterier SKAT lægger til grund, når de skal vurdere, om personer der arbejder via virksomheder som f.eks. virksomheden Happy Helper e...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar SAU alm del spm 589 DOK162652963X

Spm. 591

Spm. om, hvad de problematiske sager i SKAT om it-systemet EFI, udbyttesvindel og momssvindel vurderes at have medført af tab for staten på nuværende ...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar_SAU alm del spm 591 DOK161848079_v4
1658301

Spm. 593

Spm. om ændringerne af forskellige typer af familiers indkomstbeskatning som følge af skattereformen i 2012, og effekten på forskellige typer af famil...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 593 endelig

Spm. 595

Spm. om, hvor mange danskere, der er emigreret i de sidste 10 år, og hvor stor en andel af de emigrerede, der betalte topskat umiddelbart før deres em...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU spørgsmål 595

Spm. 596

Spm. om, hvor stor en andel af de samlede skatte- og afgiftsindtægter, der betales af topskatteydere, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU 596 DOK162676384X

Spm. 598

Spm. om oversendelse af graf over antallet af henholdsvis selvstændige og lønmodtagere fordelt efter deres indkomstmæssige afstand til topskattegrænse...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Captia Svar op SAU alm del spørgsmål 598 (DOK162409130)

Spm. 609

Spm. om regeringen finder det realistisk at holde skattegabet på 2 pct. af skattepotentialet i 2017 som anført i regeringens forslag til finanslov for...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 609 (16-9-16) til oversendelse
SAU 610_Bilag

Spm. 610

Spm. om, hvilke konsekvenser det vil have for henholdsvis saldoen i 2016 og provenuskønnet for 2017, hvis det antages, at det reelle skattegab i 2016 ...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 610 (16-9-16) til oversendelse
FIU 347_Bilag

Spm. 612

Spm. om at opdele de antagne adfærdsvirkninger i 2025 for hvert af de enkelte skattetiltag i regeringens plan ”Helhedsplan – for et stærkere Danmark” ...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU 612 (alm del)

Spm. 615

Spm. om at redegøre for den samlede og umiddelbare konsekvens af ”Et stærkere Danmark – Jobreform”, eksklusive de dynamiske effekter fra afskaffelsen ...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU 615 (alm del)

Spm. 616

Spm. om at redegøre for den samlede og umiddelbare konsekvens af ”Et stærkere Danmark - Jobreform”, eksklusive de dynamiske effekter fra afskaffelsen ...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU 616 (alm del)

Spm. 617

Spm. om at redegøre for den samlede og umiddelbare konsekvens af ”Et stærkere Danmark - Jobreform”, eksklusive de dynamiske effekter fra afskaffelsen ...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU 617 (alm del)

Spm. 618

Spm. om at redegøre for den samlede og umiddelbare konsekvens af ”Et stærkere Danmark - Jobreform”, eksklusive de dynamiske effekter fra afskaffelsen ...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU 618 (alm del)

Spm. 620

Spm. om at udarbejde et skema over varig og umiddelbar provenuvirkning på de enkelte elementer i ”Et stærkere Danmark - Jobreform” svarende til tabel ...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 620

Spm. 621

Spm. om at oplyse, fra hvilket år regeringen medregner de dynamiske effekter af elementerne i ”Et stærkere Danmark - Jobreform”, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 621

Spm. 622

Spm. om skematisk at opgøre beskæftigelseseffekten af hvert enkelt forslag i ”Et stærkere Danmark - Jobreform”, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 622
SAU 612

Spm. 623

Spm. om at opliste de enkelte elementer i ”Et stærkere Danmark - Jobreform”, der er medvirkende til at reducere antallet af personer med en begrænset ...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 623

Spm. 624

Spm. om at redegøre for finansieringen af tiltagene i ” Et nyt skattevæsen” efter 2020, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar vedr spørgsmål 624 til Skatteudvalget

Spm. 625

Spm. om at redegøre for, hvilke IT-systemer der, jf. ”Et nyt skattevæsen”, vil blive lagt over på den statslige lånramme, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar vedr spørgsmål 625 til Skatteudvalget

Spm. 645

MFU spm. om, hvad baggrunden er for, at regeringens forslag om besparelser på børne- ungeydelsen, jf. regeringens udspil ”Et stærkere Danmark – Jobref...

Spm. 646

MFU spm. om, hvor mange familier, hvor den ene eller begge forældre betaler topskat, der rammes af regeringens forslag om besparelse på børne- og unge...

Spm. 647

MFU spm. om, hvor mange familier, hvor den ene eller begge forældre modtager kontanthjælp, der rammes af regeringens forslag om besparelser på børne- ...

Spm. 648

MFU spm. om regeringen har dokumentation for, at det tredje og fjerde barn er billigere end det første og andet barn, til skatteministeren

Spm. 649

MFU spm. om, hvilke intentioner, der er bag regeringens forslag om besparelser på børne- og ungeydelsen, til skatteministeren

Spm. 650

MFU spm. om ministeren mener, at ordet ”stordriftsfordele”, der normalt anvendes om den omkostningsfordel per enhed, som kommer ved øget produktion i ...

Spm. 651

MFU spm. om, i hvilken grad flerlingefamilier (familier med tvillinger og trillinger) berøres økonomisk af regeringens forslag om besparelser på børne...

Spm. 652

MFU spm. om at redegøre for intentionerne bag reduktionen i børnefamilieydelsen målrettet flerlingefamilier, som blev gennemført af den tidligere VK-r...

Spm. 653

Spm. om kommentar til henvendelsen af 15/9-16 fra Karin N. Ørngreen, til skatteministeren

Spm. 654

Spm. om at opgøre uligheden målt med gini-koefficienten i alle landets kommuner og regioner, til skatteministeren

Spm. 655

Spm. om at give et samlet overblik over omkostningerne til modernisering af IT-løsningerne under E-kapital, som der i bl.a. 2014 og 2016 er bevilliget...

Spm. 656

Spm. om, hvad de samlede omkostninger har været til oprettelse, udvikling og drift af Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger (ICE) siden centre...

Spm. 657

Spm. om at opgøre, hvor meget den såkaldte afdæmpede regulering af overførselsindkomsterne mellem hhv. 2016-2023 og 2024-2025 udgør i mindre rådigheds...

Spm. 658

Spm. om at opgøre, hvor meget den såkaldte afdæmpede regulering af overførselsindkomsterne mellem hhv. 2016-2023 og 2024-2025 udgør i mindre rådigheds...

Spm. 659

Spm. om at opgøre, hvor meget den såkaldte afdæmpede regulering af overførselsindkomsterne mellem hhv. 2016-2023 og 2024-2025 udgør i mindre rådigheds...

Spm. 660

Spm. om at opgøre, hvor meget den såkaldte afdæmpede regulering af overførselsindkomsterne mellem hhv. 2016-2023 og 2024-2025 udgør i mindre rådigheds...

Spm. 661

Spm. om at opgøre, hvor meget den såkaldte afdæmpede regulering af overførselsindkomsterne mellem hhv. 2016-2023 og 2024-2025 udgør i mindre rådigheds...

Spm. 662

Spm. om at opgøre, hvor meget den såkaldte afdæmpede regulering af overførselsindkomsterne mellem hhv. 2016-2023 og 2024-2025 udgør i mindre rådigheds...

Spm. 663

Spm. om at opgøre, hvor meget den såkaldte afdæmpede regulering af overførselsindkomsterne mellem hhv. 2016-2023 og 2024-2025 udgør i mindre rådigheds...

Spm. 664

Spm. om at opgøre, hvor meget den såkaldte afdæmpede regulering af overførselsindkomsterne mellem hhv. 2016-2023 og 2024-2025 udgør i mindre rådigheds...

Spm. 665

Spm. om at opgøre antallet af indvandrerfamilier, der modtager børne- og ungeydelse for tre børn eller flere, til skatteministeren

Spm. 666

Spm. om at opgøre, hvor meget det samlet set vil koste statskassen frem til år 2025 at give fuld børne- og ungeydelse til indvandrerfamilier med tre b...

Spm. 667

Spm. om at redegøre for, hvor stor en andel af indvandrerfamilier, der modtager børne- og ungeydelse for tre børn eller mere, hvor begge forældre er i...

Spm. 668

Spm. om at redegøre for, hvor stor en andel af indvandrerfamilier, der modtager børne- og ungeydelse for tre børn eller mere, hvor begge forældre er p...

Spm. 669

Spm. om at opgøre, hvor meget mindre et gennemsnitligt LO-par med to børn og i lejebolig vil have i rådighedsbeløb, hvis ikke JobReformen gennemføres,...

Spm. 670

Spm. om at opgøre, hvor meget mindre et gennemsnitligt LO-par med to børn og i lejebolig vil have i rådighedsbeløb, hvis ikke helhedsplanen gennemføre...

Spm. 671

Spm. om at opgøre, hvor meget mindre et gennemsnitligt LO-par med to børn og i ejerbolig vil have i rådighedsbeløb, hvis ikke JobReformen gennemføres,...

Spm. 672

Spm. om at opgøre, hvor meget mindre et gennemsnitligt LO-par med to børn og i ejerbolig vil have i rådighedsbeløb, hvis ikke helhedsplanen gennemføre...

Spm. 673

Spm. om at opgøre, hvor meget mindre et funktionærpar med to børn og i ejerbolig vil have i rådighedsbeløb, hvis ikke JobReformen gennemføres, til ska...

Spm. 674

Spm. om at opgøre, hvor meget mindre et funktionærpar med to børn og i ejerbolig vil have i rådighedsbeløb, hvis ikke helhedsplanen gennemføres, til s...

Spm. 675

Spm. om at opgøre, hvor meget mindre et højtlønnet funktionærpar med to børn og i ejerbolig vil have i rådighedsbeløb, hvis ikke JobReformen gennemfør...

Spm. 676

Spm. om at opgøre, hvor meget mindre et højtlønnet funktionærpar med to børn og i ejerbolig vil have i rådighedsbeløb, hvis ikke helhedsplanen gennemf...

Spm. 677

Spm. om at opgøre, hvor meget mindre en enlig HK’er (minimalløn) uden børn og i lejebolig vil have i rådighedsbeløb, hvis ikke JobReformen gennemføres...

Spm. 678

Spm. om at opgøre, hvor meget mindre en enlig HK’er (minimalløn) uden børn og i lejebolig vil have i rådighedsbeløb, hvis ikke helhedsplanen gennemfør...

Spm. 679

Spm. om at opgøre, hvor meget mindre et HK-par (minimalløn) med to børn og i lejebolig vil have i rådighedsbeløb, hvis ikke JobReformen gennemføres, t...

Spm. 680

Spm. om at opgøre, hvor meget mindre et HK-par (minimalløn) med to børn og i lejebolig vil have i rådighedsbeløb, hvis ikke helhedsplanen gennemføres,...

Spm. 681

Spm. om at opgøre, hvor meget mindre en enlig LO’er uden børn og i lejebolig vil have i rådighedsbeløb, hvis ikke JobReformen gennemføres, til skattem...

Spm. 682

Spm. om at opgøre, hvor meget mindre en enlig LO’er uden børn og i lejebolig vil have i rådighedsbeløb, hvis ikke helhedsplanen gennemføres, til skatt...

Spm. 683

Spm. om at oversende en skematisk oversigt over penge anvendt til at lette topskatten i hhv. Skattereformen 2012 og helhedsplanen, til skatteministere...

Spm. 684

Spm. om at redegøre for, hvordan Danmarks BNP vil udvikle sig frem til 2025 i forhold til Sveriges, såfremt ingen af elementerne i helhedsplanen genne...

Spm. 685

Spm. om at opgøre, hvor mange personer, der som følge af afskaffelsen af de såkaldt ”særlige lave kontanthjælpsydelser” i Finansloven for 2012, havde ...

Spm. 686

Spm. om at redegøre for, hvor meget personskattelettelser har bidraget til i øget BNP siden 2001? Svaret bedes opgjort samlet og pr. indbygger, til sk...

Spm. 687

Spm. om at redegøre for, hvor meget personskattelettelser har bidraget til i øget beskæftigelse siden 2001, til skatteministeren

Spm. 688

Spm. om at opgøre provenuet fra selskabskatten i hvert af årene fra 2011-2016, til skatteministeren

Spm. 689

Spm. om at redegøre for, hvordan den forventede samlede BNP-vækst i helhedsplanen fordeler sig på regioner og kommuner, til skatteministeren

Spm. 690

Spm. om at redegøre for, hvordan den forventede samlede BNP-vækst pr. indbygger i helhedsplanen fordeler sig på regioner og kommuner, til skatteminist...

Spm. 691

Spm. om, hvor mange personer vil blive ramt af stigende ejendomsværdiskat, hvis den ikke er omfattet af et skattestop efter år 2020, til skatteministe...

Spm. 692

Spm. om, hvor meget mere vil boligejerne skulle betale til statskassen i hhv. perioderne 2020-2025, 2020-2030 og 2020-2035, hvis skattestoppet på ejen...

Spm. 693

Spm. om, for hvor mange boligejere er deres boligskat netto steget i kroner og øre siden 2001, til skatteministeren

Spm. 694

Spm. om, hvor meget vil den gennemsnitlige førstegangskøber skulle betale i grundskyld og ejendomsværdiskat, hvis disse ikke er omfattet af skattestop...

Spm. 695

Spm. om, hvor mange personer, som modtager en pensionsydelse, vil blive ramt af hhv. ejendomsværdiskattestigninger og stigende grundskyld, hvis ingen ...

Spm. 696

Spm. om, hvor mange kroner og øre mere, vil en person, som modtager en pensionsydelse, skulle betale i hhv. ejendomsværdiskattestigninger og grundskyl...

Spm. 697

Spm. om, hvor mange flere kroner og øre vil den gennemsnitlige boligejer i de ti danske kommuner, hvor gennemsnitsejeren i dag betaler mest i grundsky...

Spm. 698

Spm. om, hvor mange hhv. ejerlejligheder og personer i ejerlejligheder vil skulle betale mere i skat, hvis boligskatterne ikke er omfattet af skattest...

Spm. 699

MFU spm. om at redegøre for, hvorledes FN’s bæredygtighedsmål 10 om at reducere uligheden sikres i regeringens 2025-plan, til skatteministeren

Spm. 700

MFU spm. om at redegøre for, hvorledes de skattemæssige tiltag i regeringens 2025-plan sikrer FN’s bæredygtighedsmål om sikring af den socialøkonomisk...

Spm. 701

Spm. om at oplyse, om SKAT har foretaget eller planlægger at foretage en konkret vurdering af, hvorvidt der er tale om, at såkaldte ”helpers” i virkso...

Spm. 702

MFU spm. om at bekræfte, at de ekstra ansættelser i forhold til at løfte inddrivelsesopgaven, som var planlagt i Herning og Grenaa, er sat i bero, til...

Spm. 703

MFU spm. om at oplyse, om SKAT overvejer at omplacere det tidligere annoncerede antal nyansættelser i SKATs Inddrivelse på andre af SKATs lokationer e...

Spm. 704

Spm. om kommentar til henvendelsen af 15/9-16 fra Jørgen René Byrholt vedrørende inddrivelse af visse offentlige udeståender, til skatteministeren

Spm. 705

Spm. om at kommentere artiklen bragt på Berlingske Business den 19. september 2016 ”Skat til bilforhandler: Utilfreds med afgørelse? Klagegebyret er ...

Spm. 706

Spm. om ministeren finder det muligt at afklare den omtalte sag via en principiel afgørelse frem for at betragte den som bestående af enkeltstående kl...

Spm. 707

Spm. om forventningerne stadig er, at salget af eldrevne køretøjer vil udgøre ca. 1.800 stk. i 2016, når tal fra De Danske Bilimportører viser, at tal...

Spm. 708

Spm. om, hvordan provenuskønnet i lovforslag nr. L 61 vil se ud, hvis salget for 2016 de facto bliver henholdsvis 800 stk., 1.000 stk., 1.200 stk. og ...

Spm. 709

Spm. om, hvordan et eventuelt mindreprovenu, der fremkommer som et resultat af et lavere antal solgte elbiler end skønnet i lovforslag nr. L 61, forve...

Spm. 710

Spm. om kommentar til henvendelsen af 21/9-16 fra Nurses Gambian Project vedrørende skatte- og momsfritagelse i forbindelse med hjælpearbejde, til ska...

Samrådsspørgsmål

Spm. AW

Samrådsspm. om regeringens bebudede topskattelettelser trækker Danmark i en mindre skæv retning, jf. svaret på SAU alm. del - spørgsmål 495, til skat...

Spm. AX

Samrådsspm. om ministeren er enig med sine partifæller, V-borgmestrene i henholdsvis Tønder, Thisted, Læsø og Jammerbugt Kommuner, der i Jyllands-Post...

Spm. AY

Samrådsspm. om ministeren enig med Dansk Folkepartis skatteordfører Dennis Flydtkjær, der til DR den 23/8-16 udtaler følgende om regeringens lovede to...

Spm. AZ

Samrådsspm. om ministeren mener, at regeringens forslag til topskattelettelser, jf. regeringens 2025-plan, trækker Danmark i en mindre skæv retning, j...

Spm. AÆ

Samrådsspm. om, hvad ministeren mener om den skæve geografiske fordeling af regeringens forslag om et gradueret loft over børnechecken, til skattemini...

Spm. AØ

Samrådsspm. om ministeren agter at anmode om og anvende oplysninger fra Uber om deres chaufførers indtægter i perioden siden Uber startede op i Danmar...

Spm. AÅ

Samrådsspm. om ministeren vil iværksætte en målrettet indsats til at gennemgå Uber-chaufførernes indtægter fra pirattaxakørslen og om disse er oplyst ...

Spm. BA

Samrådsspm. om ministeren vil bede SKAT om at etablere et mere formelt samarbejde (f.eks. en i en taskforce) med politiet, som i øjeblikket stopper og...

Spm. BB

Samrådsspm. om, hvorvidt ministeren trods domme i både Danmark og Sverige til Uber-chauffører anser Uber for at være deleøkonomi, og om Uber skal besk...

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.