Folketingsbilag 14. august 2017 - 20. august 2017

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 214 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet. (Afvikling af timebaseret afgiftsfritagelse for elektricitet produceret på VE-anlæg).

Bilag

Bilag 7

1. udkast til betænkning

Bilag 8

Supplerende høringssvar og høringsnotat, fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Oversendelse til EFK-udvalget.pdf
Høringsnotat fælles.pdf
Referat fra mødet i Energistyrelsen fredag den 30. juni 2017.pdf
Høringssvar.pdf

Bilag 9

Materiale fra Solar Lightning Consultants ApS i forbindelse med foretræde for udvalget den 17/8-17
Materiale fra Solar Lightning Consultants ApS' foretræde 17.08.17.docx
Dietz - Helios powerpoint 17.08.2107 Martin Dietz Solar LIghtning .pptm EFK udvalget.pptm 9. 04 pptm.pdf

Spørgsmål og svar

Spm. 29

Spm. om kommentar til materiale fra Solar Lightning Consultants ApS i forbindelse med foretræde for udvalget den 17/8-17, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 253

Henvendelse af 16/8-17 fra Rafn & Søn vedr. SKATs mulighed for at rette afgørelser med regnefejl og lignende

Bilag 254

Indtægtsliste for marts 2017

Spørgsmål og svar

Spm. 523

Ministeren bedes oplyse, hvorvidt kommunerne kan ændre på deres grundskyldspromille i årene frem mod 2021.

Spm. 524

Vil ministeren oversende en opdatering med de senest tilgængelige tal, som Transportministeriet oplyste Trængselskommissionen vedrørende befordringsfradraget? Det drejer sig om størrelsen af mindreprovenuet som følge af befordringsfradraget og udviklingen i skatteværdien af befordringsfradraget siden 2011. Desuden bedes ministeren oplyse, hvordan befordringsfradraget er fordelt på indbyggere i de forskellige kommuner, og hvor stor en del af skatteværdien af befordringsfradraget, der går til indbyggere i udkantskommuner.

Spm. 525

Vil ministeren oplyse, om Skatteministeriet har kendskab til analyser, der belyser, hvilken betydning befordringsfradraget har for mobiliteten på arbejdsmarkedet?

Spm. 526

Hvad er skatteværdien af skattefri kørselsgodtgørelse samt summen af skattefri kørselsgodtgørelse og rejserefusion? Der ønskes en opgørelse for de seneste 5 år så vidt muligt opdelt på selvstændige, ansatte håndværkere og andre ansatte (kontoransatte/funktionærer m.v.).

Spm. 527

Hvad er lejeværdien af de parkeringspladser, som statslige ansatte har gratis og skattefri adgang til, opdelt på pladser i København og i resten af landet? Hvad er lejeværdien af andre gratis medarbejder-parkeringspladser?

Spm. 528

Hvad betyder det øgede bilsalg i 2015 og 2016 for danske drivhusgasudledninger?

Spm. 529

Hvad betyder det for danske drivhusgasudledninger, at man har nedsat de samlede grønne afgifter siden 2000, hvorved afgiftsprovenuet for grønne afgifter er faldet fra 4,6 pct. af BNP i 2006 til forventet 3,6 pct. i 2017, jf. tabel over grønne afgifter 2010-2017 på Skatteministeriets hjemmeside?

Spm. 530

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 16. august 2017 fra RAFN & Søn, jf. SAU alm. del - bilag 253.

Spm. 531

Ministeren bedes oversende en opgørelse over fordelingen af den skattelettelse i antal kroner, det måtte give at hæve loftet over beskæftigelsesfradraget med henholdsvis 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, 70.000, 80.000, 90.000 og 100.000 kr., opgjort på kommuner. I opgørelsen bedes den kommune, der har flest indbyggere, der opnår en skattelettelse ved at hæve loftet over beskæftigelsesfradraget med henholdsvis 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, 70.000, 80.000, 90.000 og 100.000 kr., pr. 1000 indbygger fremgå først.

Spm. 532

Ministeren bedes oversende en opgørelse over fordelingen af den skattelettelse i antal kroner, det måtte give at afskaffe loftet over beskæftigelsesfradraget, opgjort på kommuner. I opgørelsen bedes den kommune, der har flest indbyggere, der opnår en skattelettelse ved at loftet over beskæftigelsesfradraget afskaffes, pr. 1000 indbygger fremgå først.

Spm. 533

Ministeren bedes redegøre for konsekvenserne i kr. ved at afskaffe loftet over beskæftigelsesfradraget for de 1.000 rigeste personer.

Spm. 534

Ministeren bedes redegøre for konsekvenserne i kr. af at hæve loftet over beskæftigelsesfradraget med henholdsvis 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, 70.000, 80.000, 90.000 og 100.000 kr. for de 1.000 rigeste personer.

Spm. 535

Ministeren bedes redegøre for konsekvenserne i kr. af at hæve loftet over beskæftigelsesfradraget med henholdsvis 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, 70.000, 80.000, 90.000 og 100.000 kr. for en typisk enlig HK’er, en typisk enlig LO’er og en typisk enlig direktør.

Spm. 536

Ministeren bedes redegøre for udviklingen i marginalskatten ved at afskaffe loftet over beskæftigelsesfradraget for personer, hvis indkomst ligger under loftet for det maksimale beskæftigelsesfradrag, personer der ligger over det maksimale beskæftigelsesfradrag og personer, der ligger over topskattegrænsen. For hver af grupperne bedes angivet marginalskat i pct. samt gennemsnitlig lønindkomst.

Spm. 537

Vil ministeren redegøre for effekten af at afskaffe loftet over beskæftigelsesfradraget fordelt på indkomstdeciler?

Spm. 538

Vil ministeren redegøre for de fordelingsmæssige konsekvenser af at hæve loftet for beskæftigelsesfradraget med henholdsvis 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, 70.000, 80.000, 90.000 og 100.000 kr. fordelt på indkomstdeciler?

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.