Folketingsbilag 13. februar 2017 - 19. februar 2017

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 104 Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Fastfrysning af grundskylden i 2017 for alle ejendomme).

Bilag

Bilag 4

1. udkast til betænkning

L 103 Forslag til lov om ændring af personskatteloven og virksomhedsskatteloven. (Kildeartsbegrænsning af underskud fra fysiske personers investeringer i visse anpartsprojekter).

Bilag

Bilag 7

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema - L 103
Kopi af høringssvar

Almindelig del

Bilag

Bilag 117

Lovudkast - Forslag til Lov om ændring af momsloven,lov om afgift af svovl, tinglysningsafgiftsloven og toldloven (Betalingspligt for moms vedtvangsauktionssalg, adgang til tilbagebetaling af tinglysningsafgift ved tastefejl, ændring afsikkerhedsstillelsesordningen for potentiel toldskyld mv.) samt resumé, fra skatteministeren
Oversendelsesbrev
Lovforslag
Resumé

Bilag 118

Orientering vedr. omregistrering via skat.dk, fra skatteministeren
Orientering af SAU - omregistrering via skat.dk
Svar på S 514.DOCX

Bilag 119

Præsentation fra mødet i Skatteudvalget den 9. februar 2017
Præsentation
Meddelelse

Bilag 120

Internt dokument.

Bilag 121

Internt dokument.

Bilag 122

Samlenotat vedr. ECOFIN den 21. februar 2017, fra finansministeren
SAU - Samlenotat vedr ECOFIN 21. februar 2017
SAU - Følgebrev til samlenotat ECOFIN 21. feb. 2017

Bilag 123

Internt dokument.

Bilag 124

Henvendelse af 7/2-fra Helge Tegen vedrørende spildevandsafgift

Spørgsmål og svar

Spm. 176

Spm. om at kommentere den generelle problemstilling om SKATs foretagelse af individuel kreditorforfølgelse efter en gældssanering, der rejses i henven...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 176 (002)

Spm. 177

Spm. om at opgøre antallet af danskere, der ifølge de nye ejendomsvurderinger bor i husstande til 3,75 mio. kr. (dvs. et beskatningsgrundlag på 3 mio. kr.) eller derover, til skatteministeren" />
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på spm. 177

Spm. 178

Spm. om at opgøre antallet af husstande, der ifølge de nye ejendomsvurderinger er vurderet til 3,75 mio. kr. (dvs. et beskatningsgrundlag på 3 mio. kr...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på spm. 178

Spm. 179

Spm. om at opgøre antallet af danskere, der ifølge de nye ejendomsvurderinger bor i husstande til 3,75 mio. kr. og antallet af husstande, der ifølge d...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Foreløbigt svar på SAU alm del 179

Spm. 181

Spm. om, hvor ofte SKAT har bedt om en dommerkendelse for at kunne kontrollere for sort arbejde i private haver siden ikrafttrædelsen af Retssikkerhed...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Foreløbig besvarelse af SAU alm del - spm 181 vedr. kontrol på privat grund

Spm. 186

Spm. om at redegøre for de årlige udgifter til boligsikring i forbindelse med forældrekøb og udlejning via virksomhedsordningen, jf. svar på spm. 564 ...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på spm. 186

Spm. 187

Spm. om, hvad provenuet vil være ved en afskaffelse af den såkaldte bondegårdsregel, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU alm. del - foreløbigt svar på spm. 187

Spm. 190

Spm. om, hvad provenuet vil være, hvis grundskyldspromillen på produktionsjord ændres efter to modeller, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Foreløbig svar på spm. 190

Spm. 201

Spm. om at redegøre for den tyske ordning, hvor enkeltmandsvirksomheder kan få hjælp fra det tyske skattevæsen til at udarbejde deres skatteregnskab o...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Foreløbig besvarelse af SAU alm del - spm 201

Spm. 222

Spm. om, hvornår SKAT vil være oppe på det antal medarbejdere, som nævnes i genopretningsplanen , til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU alm. del nr. 222 (alm. del)
SAU spm nr. 222
Svar på SAU spm 173 (alm. del)

Spm. 223

Spm. om redegørelse for antallet af medarbejdere hos SKAT i Thisted henholdsvis 1. januar 2015, 1. januar 2016 og 1. januar 2017 og forventet antal be...

Spm. 224

Spm. om at redegøre for resultaterne af SKATs kontrol af bankordningen og aktieudlån, til skatteministeren

Spm. 225

Spm. om, hvad provenuet vil være ved en afskaffelse af DIS-ordningen, til skatteministeren

Spm. 226

Spm. om at opgøre antallet af årsværk, der har haft til hovedformål at kontrollere beskatning af boliggevinster, for hvert år i perioden 2010-2016, jf...

Spm. 227

Spm. om ministeren kan redegøre for status på Skatteministeriets juridiske vurderinger af de lovgivningsmæssige tiltag om kommanditselskaber, som SKAT...

§ 20-spørgsmål

Spm. S 736

Mener ministeren, at det er god og rimelig regeringsførelse, at ministeren endnu ikke har svaret på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 80, alm. del, folket...

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.