Folketingsbilag 12. september 2016 - 18. september 2016

Almindelig del

Bilag

Bilag 277

Notat om hvordan EU skal finansieres i fremtiden

Bilag 278

Indtægtsliste for maj måned 2016
Indtægtsliste.ny
indtægtsliste maj (mio kr) 2016

Bilag 279

Orientering om stævning af leverandørerne bag EFI, fra skatteministeren

Bilag 280

Henvendelse af 14/9-16 fra FOBU, vedrørende skat og selvejende dagtilbud
Skatteregler og selvejende dagtilbud efter § 19 stk. 3 til Skatteudvalget
fobu beretning 2016
Svar fra Skatteministeren af 6 september til Skatteudvalget

Spørgsmål og svar

Spm. 581

Spm. om, hvad omkostningen er for en lettelse af topskatten med henholdsvis 5, 10 og 15 procentpoint med en elasticitet på henholdsvis 0.1, 0.2, 0.3 o...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU alm del - spm 581
Svar på SAU alm. del - spm. 72

Spm. 583

Spm. om at redegøre for virkningen på provenuet ved en afskaffelse af emballageafgiften på pantbelagte produkter, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU 583

Spm. 585

MFU spm. om at oplyse om antallet af udsendte rykkerskrivelser for manglende betalinger af regninger til det offentlige er steget siden overgangen til...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Captia Besvarelse af SAU 585 (DOK163017622)

Spm. 592

Spm. om, hvor meget en afskaffelse af moms på økologiske fødevarer vil reducere statens samlede momsindtægter, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 592 svar DOK162243008X

Spm. 594

Spm. om, hvordan SF’s forslag om en såkaldt ”Grøn genopretningspakke”, offentliggjort den 16/8-16 på SF’s hjemmeside, vil påvirke antallet af arbejdsp...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU alm. del - svar på spm. 594

Spm. 597

Spm. om oversendelse af en tabel over samtlige skattepligtige personer i Danmark med en skattepligtig indkomst mellem 400.000 kr. og 500.000 kr. om år...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU alm del - svar på spm 597

Spm. 599

Spm. om, hvad en person med en lønindkomst, der svarer til statsministerens vil få i samlet akkumuleret skattelettelse i antal kr. i perioden 2017-202...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU 599

Spm. 602

Spm. om, hvad en person med en lønindkomst på 11,5 mio. kr. om året eksklusiv pension får i skattelettelse i antal kr. om året, hvis topskatten sænkes...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU 602

Spm. 603

Spm. om, hvad et ægtepar, der består af en person med en lønindkomst på 1.480.000 kr. om året og en person med en lønindkomst på 1.000.000 kr. om året...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU 603

Spm. 604

Spm. om, hvad et ægtepar, der består af en person med en lønindkomst på 1.480.000 kr. om året og en person med en lønindkomst på 1.000.000 kr. om året...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU 604

Spm. 611

Spm. om at tilsende præsentation som blev anvendt ved de tekniske gennemgange af skatteudgifter og forslag til finanslov 2017 i Skatteudvalget den 2. ...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU alm del nr 611 DOK162378655X
Præsentation af skatterudgiter, §9 og § 38

Spm. 619

Spm. om at beregne henholdsvis mandlige og kvindelige topskatteyderes andel af den samlede lettelse af topskatten i procent samt beregne den gennemsni...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU 619 DOK162776940X

Spm. 629

Spm. om at redegøre for, hvor stor en del der formodes at være svindel af den samlede refusion af udbytteskat i perioden fra SKAT i slut juni modtog e...

Spm. 630

Spm. om kommentar til artiklen ”Margrethe Vestager: Mange lande kunne få del i efterskatten” bragt på fagpressen.eu og redegøre for muligheden for, at...

Spm. 631

Spm. om kommentar til artiklen ”Dáil Apple Debate: Goverment wins appeal motion” bragt på The Irish Times den 7. september 2016, hvor Irlands Finansmi...

Spm. 632

Spm. om at oplyse selvfinansieringsgraden ved en afskaffelse af emballageafgiften på pantlagte produkter, jf. svar på spm. 583, til skatteministeren

Spm. 633

Spm. om, hvor mange restancer og hvor stort et beløb, der er overgivet til SKAT fra forsyningsselskaberne fordelt på sektorerne, til skatteministeren

Spm. 634

Spm. om, at overlade at inddrive restancer til forsyningsselskaberne selv, som er overdraget eller skal overdrages til SKAT, til skatteministeren

Spm. 635

Spm. om at bekræfte, at en række virksomheder betaler vandregningen men ikke spildevandsandelen, der typisk udgør 60-70 pct. af den samlede regning, t...

Spm. 636

Spm. om at overveje, om der i Danmark, på linje med f.eks. Sverige og Finland, skal indføres mulighed for at lukke for vandforsyningen til virksomhede...

Spm. 637

Spm. om, hvor mange selskaber der ved genoptagelse af skatteansættelsen for indkomstårene 2008, 2009 og 2010 har opnået fradrag for tab på valutatermi...

Spm. 638

Spm. om konsekvensen hvis en afdækningskontrakt afdækker mere end virksomhedens åbne positioner, således at en del af kontrakten anses for spekulation...

Spm. 639

Spm. om, hvorfor regeringens vurdering af PSO-effekterne fordelt på familietyper afviger fra hinanden i henholdsvis regeringens netop fremlagte 2025-p...

Spm. 640

Spm. om ministeren vil tilsende udvalget den præsentation, der blev benyttet ved gennemgangen af regeringens investeringsplan ”Et nyt skattevæsen” på ...

Spm. 641

Spm. om ministeren vil tilsende udvalget sit talepapir fra gennemgangen af regeringens investeringsplan ”Et nyt skattevæsen” på udvalgsmødet den 15. s...

Spm. 642

Spm. om ministeren vil tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet om SKATs styringsværkstøjer den 15. september 2016, jf. SAU alm. del – samrådsspør...

Spm. 643

Spm. om ministeren vil tilsende udvalget præsentationen ”Teknisk gennemgang af SKATs styringsmodel og styringsværktøjer”, der blev benyttet ved samråd...

Spm. 644

Spm. om ministeren har bedt EU-Kommissionen om hjælp til at undersøge, om dele af det beløb, som EU-Kommissionen har dømt Apple til at betale i efters...

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.