Folketingsbilag 11. juli 2016 - 17. juli 2016

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 553

Spm. om, hvad provenuet vil være, hvis der ikke gives fradragsret for lønudgifter, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Foreløbigt svar på SAU alm del spørgsmål 553

Spm. 554

Spm. om provenuet, hvis der ikke gives fradragsret for de overhead omkostninger, der knytter sig til lønudgifter, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Foreløbigt svar på SAU alm del spørgsmål 554

Spm. 555

Spm. om fuld fradragsret for alle anlægs- og etableringsomkostninger, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Foreløbigt svar på SAU alm del spørgsmål 555

Spm. 556

Spm. om andelen af virksomhedernes samlede omkostninger til anlæg og etablering i dag udgør, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Foreløbigt svar på SAU alm del spørgsmål 556

Spm. 557

Spm. om retstilstanden for fradragsret af drifts og anlægs/etableringsomkostninger, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Foreløbigt svar på SAU alm del spørgsmål 557

Spm. 558

Spm. om, hvilke former for udgifter, som virksomheder enten ikke har fradrag eller afskrivningsadgang for, fordi de vedrører anlæg og etablering, til ...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Foreløbigt svar på SAU alm del spørgsmål 558

§ 20-spørgsmål

Spm. S 1295

Vil ministeren arbejde for, at der politisk kommer en hurtig afklaring af, hvilke udgifter vedrørende anlæg og etablering – herunder lønudgifter og ov...

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.