Folketingsbilag 15. august 2016 - 21. august 2016

Almindelig del

Bilag

Bilag 254

Orientering vedrørende notat om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-255/16, Falbert m.fl.
Oversendelse til SAU af notat [DOK160367802]
Godkendt notat til FEU + SAU DOK2024181 [DOK159600515]

Bilag 255

Henvendelse af 16/8-16 fra Jeanette Borg vedrørende privat skattesag
Hv Jeanette Borg
Bilag til Skrivelse til FU

Bilag 256

Indtægtsliste for april måned 2016
Indtægtsliste.ny
indtægtsliste april (mio kr) 2016

Bilag 257

1. udkast til beretning om initiativer mod sort arbejde

Spørgsmål og svar

Spm. 563

Spm. om oversendelse af en tabel med virkninger af danske afgiftsændringer på spiritus, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar - SAU alm del spm 563X

Spm. 579

MFU spm. om at oversende en oversigt over udviklingen i marginalbeskatningen i Danmark siden 1970, og den udvikling som må forventes de kommende år me...

Spm. 580

Spm. om, hvordan en sænkelse af topskatten med 5 procentpoint vil fordele sig på henholdsvis køn og skatteydernes geografiske placering på region, til...

Spm. 581

Spm. om, hvad omkostningen er for en lettelse af topskatten med henholdsvis 5, 10 og 15 procentpoint med en elasticitet på henholdsvis 0.1, 0.2, 0.3 o...

Spm. 582

Spm. om, hvorvidt Uber som selskab, er momspligtig i Danmark af den betaling, som Uber opkræver fra danske kunder, til skatteministeren

Spm. 583

Spm. om at redegøre for virkningen på provenuet ved en afskaffelse af emballageafgiften på pantbelagte produkter, til skatteministeren

Spm. 584

Spm. om en deadline for, hvornår erhvervsbeskatningsudvalget skal fremkomme med et bud på fremtidens erhvervsbeskatning, til skatteministeren

Spm. 585

MFU spm. om at oplyse om antallet af udsendte rykkerskrivelser for manglende betalinger af regninger til det offentlige er steget siden overgangen til...

§ 20-spørgsmål

Spm. S 1295

Vil ministeren arbejde for, at der politisk kommer en hurtig afklaring af, hvilke udgifter vedrørende anlæg og etablering – herunder lønudgifter og ov...

Samrådsspørgsmål

Spm. AN

Samrådsspm. om at redegøre for om ministerens udtalelser i artiklen ” Minister: Man bliver jo ikke populær af at rydde op i Skat”, bragt i Politiken d...

Spm. AO

Samrådsspm. om, hvor og hvordan ministeren oplever en sådan svigtende opbakning, jf. artiklen ”Minister: Man bliver jo ikke populær af at rydde op i S...

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.