Folketingsbilag 6. august 2022 - 13. august 2022

Almindelig del

Bilag

Bilag 271

Program for høring om fremtiden for almennyttige lotteri- og bankovirksomhed

Bilag 272

LOVUDKAST: Udkast til forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og ligningsloven (Nedsættelse af den almindelige elafgift i fjerde kvartal 2022 og i 2023 og forhøjelse af det maksimale beskæftigelsesfradrag i indkomstårene 2022 og 2023)

Bilag 273

Henvendelse af 9/8-22 fra Henrik Jessen vedr. bundfradrag ved udlejning af bil

Spørgsmål og svar

Spm. 654

Ministeren bedes oplyse den gennemsnitlige indkomstskatteprocent for de forskellige socio-økonomiske grupper , herunder også personer på overførselsindkomster som en gruppe.

Spm. 655

Vil ministeren iværksætte en kampagne om muligheden for gratis gældsrådgivning som en del af indsatsen for at forebygge, at borgere bliver sat ud af deres boliger, får slukket for elektriciteten eller lign., fordi de på grund af de stærkt stigende priser, herunder huslejestigninger, ikke har råd til at betale alle udgifter og måske mangler hjælp til prioritering af udgifterne og mangler kendskab til muligheden for dialog med kreditorerne om f.eks. henstand på lån?

Spm. 656

Vil ministeren – eventuelt i samarbejde med erhvervsministeren – opfordre boligudlejere, realkreditinstitutter, banker, elselskaber m.fl. til i deres rykkerbreve, at gøre opmærksom på muligheden for at opsøge gratis gældsrådgivning, såfremt man har svært ved at betale sine udgifter?

Spm. 694

Vil ministeren kommentere artiklen ”Kommunen opkræver ulovlig moms på affald” fra Netavisen Bornholm.nu den 3. august 2022, herunder redegøre for, hvordan kan det være muligt, at der opkræves moms, når det allerede i 2014 viste sig ikke at være i overensstemmelse med gældende regler, jf. Landsskatterettens afgørelse?

Spm. 695

Modtager man forsat momsindbetalinger fra Bornholm, der er opkrævet for afhentning af dagrenovation? Der henvises til artiklen ”Kommunen opkræver ulovlig moms på affald” fra Netavisen Bornholm.nu den 3. august 2022

Spm. 696

Hvornår sender Ministeriet for meget indkrævet moms retur til Bornholm, idet man må gå ud fra, at det ulovligt indkrævede moms er endt hos Skatteministeriet? Der henvises til artiklen ”Kommunen opkræver ulovlig moms på affald” fra Netavisen Bornholm.nu den 3. august 2022

Spm. 697

Hvor stort et beløb er der indkrævet for meget i moms i sagen omtalt i artiklen ”Kommunen opkræver ulovlig moms på affald” fra Netavisen Bornholm.nu den 3. august 2022?

Spm. 698

Vil ministeren redegøre for, om det er ulovligt at indkræve moms, selvom der ikke er grundlag for det, på samme måde som det er ulovligt ikke at opkræve moms?

Spm. 699

Hvornår kan BOFA forvente at få for meget indbetalt moms retur, således at det kan fordeles til de borgere, der uden hjemmel er blevet opkrævet dette? Der henvises til artiklen ”Kommunen opkræver ulovlig moms på affald” fra Netavisen Bornholm.nu den 3. august 2022

Spm. 700

Vil ministeren redegøre for mulighederne for at ændre de nuværende regler for indbetaling af skat for erhvervsdrivende, således at virksomheder fremover kan indbetale sine medarbejderes indberettede skat løbende fremfor på de nuværende faste tidspunkter om året, givet den nuværende situation med negative renter?

Spm. 701

Hvad er baggrunden for, at Skattestyrelsen lægger op til at følge to domme fra EU-domstolen, der gør det muligt at pålægge moms på 25 pct. på undervisning i legemsøvelser i fitnesscentre?

Spm. 702

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 9. august 2022 fra Henrik Jessen vedrørende bundfradrag ved udlejning af bil, jf. SAU, alm. del bilag 273?

§ 20-spørgsmål

Spm. S 1141

Om aldersgrænse for køb af loot boxes/digitale lykkeposer i spil som FIFA eller Counterstrike.

Spm. S 1144

Om moms på undervisning i fitnesscentre.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.