Folketingsbilag 6. september 2019 - 6. september 2019

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 18

Ministeren bedes beregne, hvad en afgift på 250 kr. pr. udledt ton CO2 fra alle fly, der letter fra danske lufthavne (inkl. CO2-ækvivalenter fra andre drivhusgasser fra flytrafik), vil give i statsprovenu før og efter tilbageløb og adfærd hvert år i årene 2020-2030 samt varigt. Beregningerne skal antage, at afgiften kun gælder for de første 1.500 km.

Spm. 20

Ministeren bedes redegøre for, om det forventede provenu på 750 mio. kr. fra en radikal flyskat på 250 kr. pr. ton CO2 udledt i forbindelse med rejsen er retvisende. Ministeren bedes ligeledes redegøre for, om provenuet er medregnet adfærdsændringer og risiko for mindre udbytte fra statens ejerandel i Københavns Lufthavn som følge af færre flyafgange.

Spm. 35

Ministeren bedes redegøre for beskatningsreglerne vedrørende ejendomsaktier. Det gælder både reglerne for beskatning af ejendomsaktier i danske selskaber og i udenlandske selskaber, herunder også i relation til den multilaterale konvention og de gældendedobbeltbeskatningsoverenskomster. Ministeren bedes ydermere redegøre for om vedtagelsen af lovforslag nr. L 160 (folketingsåret 2018-19, 1. samling) får konsekvenser for den skattemæssige behandling af ejendomsaktier.

Spm. 65

Ministeren bedes redegøre for provenuet ved kombinationen af 1) at nedsætte renteloftet for virksomheders nettofinansieringsudgifter fra 21,3 mio. kr. til 10 mio. kr., jf. svar på SAU alm. del – spørgsmål 100 (folketingsåret 2017-18) og 2) en nedsættelse af standardforretningssatsen fra 2,7 pct. til 2 pct., jf. svar på SAU alm. del – spørgsmål 36. Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd.

Spm. 66

Er det ministerens opfattelse, at der kan være en negativ sammenhæng mellem forhøjede spilleafgifter for online spiludbydere og statens provenu?

Spm. 67

Vil ministeren sikre, at der bliver udarbejdet opdaterede beregninger af provenueffekten ved at hæve spilleafgiften for online spiludbydere?

Spm. 68

Hvis spilleafgiften hæves markant, kan der være risiko for, at flere virksomheder vil have vanskeligt ved at få deres danske forretning til at give et tilfredsstillende afkast, og at danske spillere i højere grad vil vælge udenlandske udbydere. Er ministeren enig i, at det vil svække forbrugerbeskyttelsen, hvis danske spillere skifter fra dansk regulerede spiludbydere til uregulerede eller udenlandske udbydere, som ikke er omfattet af dansk regulering?

Spm. 69

Er ministeren enig i, at et skifte fra dansk regulerede spiludbydere til uregulerede eller udenlandske udbydere, som ikke betaler spilleafgift i Danmark, vil indebære en svækkelse af provenuindtægterne fra udbud af væddemål og udbud af spil i et onlinekasino?

Spm. 70

Ministeren bedes kommentere på konklusionen fra rapporten ”Licensing system for online gambling- Which tax-rate yields both high channelization and high tax revenues”, som Copenhagen Economics i 2016 har udarbejdet omkring det optimale afgiftsniveau på onlinespilområdet i Sverige, og som illustrerer, at den optimale spilleafgift for onlinespiludbydere i Sverige er på mellem 15 og 20 pct.

Spm. 71

Vil ministeren bekræfte, at Portugal, Italien og England og flere andre lande i EU har gjort det generelt skattepligtigt for onlinespiludbydere at betale spilleafgift af deres overskud i de respektive lande, som onlinespiludbyderne modtager spil fra, også selvom spiludbyderne ikke har spilletilladelse eller reklamerer for deres produkter i disse lande?

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.