Folketingsbilag 7. februar 2023 - 7. februar 2023

Almindelig del

Bilag

Bilag 51

Kopi af FIU alm. del - svar på spm. 33 om effekten på provenu, BNP, arbejdsudbud, og erhvervsbelastningen af regeringens forslag om at indføre en passagerafgift på 100 kr. i gennemsnit

Bilag 52

Henvendelse af 7/2-23 fra Fair Maritim om statsstøtte til danske rederier

Spørgsmål og svar

Spm. 22

Ministeren bedes redegøre for, hvordan de 4 mia. kr., der er afsat til at sænke beskæftigelsesfradraget, skal anvendes, herunder hvordan de fordeler sig på henholdsvis satsen og loftet.

Spm. 25

Det fremgår af regeringsgrundlaget, at regeringen vil gennemføre en skattereform, der bl.a. indeholder en ny såkaldt top-topskat, hvor indkomst over 2,5 mio. kr. beskattes med 20 pct. Hvilken betydning har det skrå skatteloft for statens provenu fra den nye top-topskat, og hvor meget nedsættes statens forventede provenu som følge af det skrå skatteloft?

Spm. 32

Det fremgår af Beretning nr. 19/2021 om revisionen af statens forvaltning i 2021, at Skatteministeriet i 2021 har sendt krav til inddrivelse for i alt 8,8 mia. kr. fra ministeriets største opkrævningssystem, Skattekontoen. Videre fremgår det, at 34 pct. af kravene, der i 2021 er sendt fra Skattekontoen til inddrivelse, er låst på grund af tvivl om retskraft eller mistanke om datafejl. Ministeren bedes redegøre for ministerens forventning til udviklingen af procentsatsen på 34 pct.

Spm. 33

Det fremgår af Beretning nr. 19/2021 om revisionen af statens forvaltning i 2021, at Rigsrevisionen siden 2018 har kritiseret, at Skatteministeriet ikke overholder reglerne om inddragelse af nummerplader vedrørende ubetalte motorkrav. Ministeren bedes redegøre for, hvorfor der er forskelle mellem Rigsrevisionen og Statsrevisorerne og Skatteministeriet i fortolkningen af, hvornår Skatteministeriet skal inddrage køretøjets nummerplader, når ejeren ikke har betalt grøn ejerafgift eller vægtafgift. Herudover bedes ministeren redegøre for, hvordan ministeren vil imødekomme disse forskelle i fortolkningen af gældende lovgivning.

Spm. 34

Vil ministeren bedes redegøre for, om det skattefrie beløb på 500 kr. pr. dag for dommeraktivitet hæves i takt med, at taksterne for dommersalær i 11-mandskampe i DBU-regi stiger fra 1. januar 2023, således at en dommer fra årsskiftet modtager 253 kr. for en kamp, hvorved dommere dermed ikke vil kunne dømme to kampe på en dag skattefrit?

Spm. 35

Ministeren bedes redegøre for reglerne for beskatning af personligt indsamlede midler til valgkamp – herunder 1) Vil det medføre beskatning af en politiker, hvis en politiker eller en anden fra partiet danner en forening, der altså er separeret fra partiet, hvor man modtager donationer, hvor disse midler bruges til at få den nævnte politiker valgt? 2) Skal afgørelsen fra Landsskatteretten gengivet i SKM2017.488.LSR forstås sådan, at denne er gældende for alle foreninger, der oprettes udelukkende med det formål at få den enkelte politiker valgt?3) Hvis der indsamles midler af en politiker til vedkommendes egen valgkampagne, eksempelvis via Mobilepay, betyder det så, at politikeren er skattepligtig af det indsamlede beløb?4) Hvis der indsamles til en politikers separate konto hos partiet, der kun er beregnet til den enkelte politikers egen kampagne, betyder det så, at politikeren er skattepligtig af indsamlede beløb?5) Kan en politiker undgå beskatning, hvis personen ikke modtager honorarer for foredragsvirksomhed og lignende, men i stedet beder om, at opdragsgiveren sender et bidrag til en organisation eller forening, han selv udpeger?

Spm. 36

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 15/1-23 fra Danmarks organisation for selvstændige frisører om tilbagebetaling af coronalån, jf. SAU alm. del - bilag 27?

Spm. 43

Vil ministeren redegøre for, hvilke konkrete skridt ministeren har taget siden 2018, hvor den daværende skatteminister udtrykte, at han ville styrke inddrivelsen af SU-gæld i udlandet?

Spm. 44

Vil ministeren rejse til EU og forhandle med de andre medlemslande, så udlændinge med gæld i Danmark ikke går fri, men faktisk begynder at afdrage på den gæld, de har?

Spm. 45

Vil ministeren redegøre for, hvordan ministeren har i sinde at inddrive de ca. 350 mio. kr. i gæld som udlændinge er rejst hjem med?

Spm. 46

Vil ministeren lave en oversigt over, hvilke ejendomsselskaber der opererer i Danmark med ejendomsporteføljer på over 100 mio. kr.? I et lovforslag om lagerbeskatning af selskabers ejendomsavancer, der har været i høring, ventedes et provenu efter tilbageløb og adfærd på 1,2 mia. kr. årligt. Vil ministeren oplyse, hvorledes dette provenu ifølge forudsætningerne i lovforslaget ville være fordelt på de omfattede ejendomsselskaber med ejendomsporteføljer over 100 mio. kr.?

Spm. 50

Vil ministeren oplyse effekten på provenu, arbejdsudbud og BNP af hvert af regeringens forslag om at sænke og hæve skatten på arbejde målt relativt til allerede aftalte og vedtagne skattelettelser, dvs. at det lægges til grund, at bortfaldet af den allerede planlagte forhøjelse af beskæftigelsesfradraget i Danmark mere betragtes som en stramning?

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.