Folketingsbilag 8. august 2022 - 8. august 2022

Almindelig del

Bilag

Bilag 271

Program for høring om fremtiden for almennyttige lotteri- og bankovirksomhed

Bilag 272

LOVUDKAST: Udkast til forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og ligningsloven (Nedsættelse af den almindelige elafgift i fjerde kvartal 2022 og i 2023 og forhøjelse af det maksimale beskæftigelsesfradrag i indkomstårene 2022 og 2023)

Spørgsmål og svar

Spm. 694

Vil ministeren kommentere artiklen ”Kommunen opkræver ulovlig moms på affald” fra Netavisen Bornholm.nu den 3. august 2022, herunder redegøre for, hvordan kan det være muligt, at der opkræves moms, når det allerede i 2014 viste sig ikke at være i overensstemmelse med gældende regler, jf. Landsskatterettens afgørelse?

Spm. 695

Modtager man forsat momsindbetalinger fra Bornholm, der er opkrævet for afhentning af dagrenovation? Der henvises til artiklen ”Kommunen opkræver ulovlig moms på affald” fra Netavisen Bornholm.nu den 3. august 2022

Spm. 696

Hvornår sender Ministeriet for meget indkrævet moms retur til Bornholm, idet man må gå ud fra, at det ulovligt indkrævede moms er endt hos Skatteministeriet? Der henvises til artiklen ”Kommunen opkræver ulovlig moms på affald” fra Netavisen Bornholm.nu den 3. august 2022

Spm. 697

Hvor stort et beløb er der indkrævet for meget i moms i sagen omtalt i artiklen ”Kommunen opkræver ulovlig moms på affald” fra Netavisen Bornholm.nu den 3. august 2022?

Spm. 698

Vil ministeren redegøre for, om det er ulovligt at indkræve moms, selvom der ikke er grundlag for det, på samme måde som det er ulovligt ikke at opkræve moms?

Spm. 699

Hvornår kan BOFA forvente at få for meget indbetalt moms retur, således at det kan fordeles til de borgere, der uden hjemmel er blevet opkrævet dette? Der henvises til artiklen ”Kommunen opkræver ulovlig moms på affald” fra Netavisen Bornholm.nu den 3. august 2022

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.