Folketingsbilag 9. oktober 2019 - 9. oktober 2019

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 22 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven og pensionsafkastbeskatningsloven. (Ophævelse af visse regler om beskatning af renter og kursgevinster og -tab på hybrid kernekapital m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 7/10-19 fra KPMG Acor Tax om beskatning af bevis på hybrid kernekapital ved overdragelse m.v., til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 16

Henvendelse af 8/10-19 fra GRAKOM, Aller Media A/S og Egmont Publishing A/S om nulmoms og lønsumsafgift på digitale nyhedsmedier

Bilag 17

Henvendelse af 8/10-19 fra Plante Branchen, Brancheorganisation for Plantebaserede Fødevarer om foretræde om chokoladeafgiften

Bilag 18

Henvendelse af 2/10-19 fra Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab om notat om ændrede regler om beskatning af pension optjent ved arbejde udført i udlandet

Bilag 19

Henvendelse af 9/10-19 fra Sønderjysk Landboforening - SLF om foretræde om bo- og gaveafgift

Bilag 20

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Beskatning ved overdragelse af erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde)

Spørgsmål og svar

Spm. 14

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 8. oktober 2019 fra Plante Branchen, Brancheorganisation for Plantebaserede Fødevarer vedrørende foretræde om chokoladeafgiften, jf. SAU alm. del - bilag 17.

Spm. 111

I forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål 60-62 (folketingsåret 2018-19, 2. samling) bedes ministeren oplyse, hvornår ministeren forventer at have svar på, om chokoladeafgiftsloven kan justeres inden for de rammer, EU-reglerne sætter, således at der ikke vil være forskelle i afgiften på henholdsvis plantebaseret kakaodrik og mælkebaseret kakaodrik. Ministeren bedes endvidere bekræfte, at han vil orientere udvalget, når Skatteministeriet har undersøgt problemstillingen.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.