Folketingsbilag 10. august 2022 - 17. august 2022

Almindelig del

Bilag

Bilag 273

Henvendelse af 9/8-22 fra Henrik Jessen vedr. bundfradrag ved udlejning af bil

Spørgsmål og svar

Spm. 655

Vil ministeren iværksætte en kampagne om muligheden for gratis gældsrådgivning som en del af indsatsen for at forebygge, at borgere bliver sat ud af deres boliger, får slukket for elektriciteten eller lign., fordi de på grund af de stærkt stigende priser, herunder huslejestigninger, ikke har råd til at betale alle udgifter og måske mangler hjælp til prioritering af udgifterne og mangler kendskab til muligheden for dialog med kreditorerne om f.eks. henstand på lån?

Spm. 656

Vil ministeren – eventuelt i samarbejde med erhvervsministeren – opfordre boligudlejere, realkreditinstitutter, banker, elselskaber m.fl. til i deres rykkerbreve, at gøre opmærksom på muligheden for at opsøge gratis gældsrådgivning, såfremt man har svært ved at betale sine udgifter?

Spm. 700

Vil ministeren redegøre for mulighederne for at ændre de nuværende regler for indbetaling af skat for erhvervsdrivende, således at virksomheder fremover kan indbetale sine medarbejderes indberettede skat løbende fremfor på de nuværende faste tidspunkter om året, givet den nuværende situation med negative renter?

Spm. 701

Hvad er baggrunden for, at Skattestyrelsen lægger op til at følge to domme fra EU-domstolen, der gør det muligt at pålægge moms på 25 pct. på undervisning i legemsøvelser i fitnesscentre?

Spm. 702

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 9. august 2022 fra Henrik Jessen vedrørende bundfradrag ved udlejning af bil, jf. SAU, alm. del bilag 273?

§ 20-spørgsmål

Spm. S 1141

Om aldersgrænse for køb af loot boxes/digitale lykkeposer i spil som FIFA eller Counterstrike.

Spm. S 1144

Om moms på undervisning i fitnesscentre.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.