Folketingsbilag 13. marts 2023 - 13. marts 2023

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 53 Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og ejendomsvurderingsloven. (Indførelse af godtgørelse af tinglysningsafgift for pant tinglyst til sikkerhed for lån til udskiftning af olie- eller gasfyr med en anden opvarmningskilde, fremrykket kategorisering af visse ejendomme m.v.).

Bilag

Bilag 3

Revideret tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 126

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra den generelle orientering i Skatteudvalget den 2. marts 2023 om ECOFIN-sager i dette halvår af relevans for Skatteudvalget.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.