Folketingsbilag 13. september 2019 - 13. september 2019

Almindelig del

Bilag

Bilag 40

Lovudkast - forslag til lov om ændring af lov om indsamlingm.v. (Styrket kontrol med indsamlinger som led i indsatsen mod terrorfinansiering og hvidvask), fra skatteministeren

Bilag 41

Lovudkast - høring af lovforslag om CFC-regler, fast driftssted mv., fra skatteministeren

Bilag 42

Orientering om undersøgelse af limitering, fra skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 85

I forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål 331 og SAU alm. del – spørgsmål 75 bedes ministeren oplyse, om den nævnte undersøgelse af reglerne vedrørende beskatning af aktionærer, der optager lån i eget selskab, kun vil omhandle, hvorledes reglerne bør indrettes fremadrettet, eller om det også vil blive undersøgt, hvorvidt der kan ryddes op i eventuelle uhensigtsmæssigheder med tilbagevirkende kraft, da det har vist sig, at mange aktionærer er kommet i klemme ved de nuværende regler. Ministeren bedes endvidere oplyse tidshorisonten for undersøgelsen. Spørgsmålet har tidligere været stillet som SAU alm. del – spørgsmål 433 (folketingsåret 2018-19, 1. samling).

Spm. 86

I forlængelse af SAU alm. del – spørgsmål 75 og svar på SAU alm. del – spørgsmål 331 bedes ministeren redegøre for status på undersøgelsen om problemet med dobbeltbeskatning af aktionærlån og oplyse, om ministeren vil orientere udvalget, når resultatet foreligger.

Spm. 87

Ministeren bedes oversende ministerredegørelse til beretning nr. 19/2018 om indsatsen for at opkræve og inddrive politibøder, samtidig med at denne oversendes til Statsrevisorerne.

Spm. 88

Ministeren bedes oversende ministerredegørelse til beretning nr. 17/2019 – Lempelse af revisionspligten, samtidig med at denne oversendes til Statsrevisorerne.

Spm. 89

Ministeren bedes oversende ministerredegørelse til beretning nr. 19/2018 om indsatsen for at opkræve og inddrive politibøder, samtidig med at denne oversendes til Statsrevisorerne.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.