Folketingsbilag 13. november 2023 - 20. november 2023

Nye lovforslag

L 85 Forslag til lov om ændring af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Lempelse af energiafgiften for hotellers rumvarme, forbrugsregistrering ved direkte linjer, nedsættelse af tærskler for indberetning af statsstøtte m.v.).
Fremsat den 15. november 2023

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 4 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, lov om registrering af køretøjer, brændstofforbrugsafgiftsloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love. (Regelforenkling og øget regelefterlevelse på motorområdet, justering af skatteforvaltningslovens fristreglers samspil med visse bestemmelser i dobbeltbeskatningsoverenskomster m.v.).

Bilag

Bilag 5

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 7 Forslag til lov om gennemførelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Kongeriget Danmarks regering og Den Demokratiske Folkerepublik Algeriets regering.

Bilag

Bilag 5

Betænkning afgivet den 15. november 2023

L 4 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, lov om registrering af køretøjer, brændstofforbrugsafgiftsloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love. (Regelforenkling og øget regelefterlevelse på motorområdet, justering af skatteforvaltningslovens fristreglers samspil med visse bestemmelser i dobbeltbeskatningsoverenskomster m.v.).

Bilag

Bilag 6

Henvendelse af 14/11-23 fra Autofair ApS om plancher til foretræde den 15. november 2023 om frist for udførsel ved eksport af køretøjer

L 9 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, opkrævningsloven og skatteforvaltningsloven. (Gennemførelse af aftale om initiativer til effektiv opkrævning og gældsinddrivelse i skattevæsenet m.v.).

Bilag

Bilag 7

Internt dokument

L 4 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, lov om registrering af køretøjer, brændstofforbrugsafgiftsloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love. (Regelforenkling og øget regelefterlevelse på motorområdet, justering af skatteforvaltningslovens fristreglers samspil med visse bestemmelser i dobbeltbeskatningsoverenskomster m.v.).

Bilag

Bilag 7

Henvendelse af 15/11-23 fra Dansk Autocamper Import, DACI om bemærkninger til lovforslaget om ændring af registreringsafgiftsloven

L 9 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, opkrævningsloven og skatteforvaltningsloven. (Gennemførelse af aftale om initiativer til effektiv opkrævning og gældsinddrivelse i skattevæsenet m.v.).

Bilag

Bilag 8

2. udkast til betænkning

L 6 Forslag til lov om ændring af aktiesparekontoloven, aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Forhøjelse af loftet for indskud på aktiesparekontoen, ændret status for aktier optaget til handel på en multilateral handelsfacilitet, diverse justeringer af reglerne vedrørende investeringsinstitutter, justering af visse indberetningsregler m.v.)

Bilag

Bilag 9

Henvendelse af 14/11-23 fra Finans Danmark om yderligere bemærkninger til ministerens svar på L 6 - spm. 8

L 9 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, opkrævningsloven og skatteforvaltningsloven. (Gennemførelse af aftale om initiativer til effektiv opkrævning og gældsinddrivelse i skattevæsenet m.v.).

Bilag

Bilag 9

Betænkning afgivet den 15. november 2023

L 8 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Forhøjelse af personfradraget for personer under 18 år og klare regler for bevarelse af lavere pensionsudbetalingsalder m.v.).

Bilag

Bilag 9

Betænkning afgivet den 15. november 2023

L 6 Forslag til lov om ændring af aktiesparekontoloven, aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Forhøjelse af loftet for indskud på aktiesparekontoen, ændret status for aktier optaget til handel på en multilateral handelsfacilitet, diverse justeringer af reglerne vedrørende investeringsinstitutter, justering af visse indberetningsregler m.v.)

Bilag

Bilag 10

Betænkning afgivet den 15. november 2023

L 4 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, lov om registrering af køretøjer, brændstofforbrugsafgiftsloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love. (Regelforenkling og øget regelefterlevelse på motorområdet, justering af skatteforvaltningslovens fristreglers samspil med visse bestemmelser i dobbeltbeskatningsoverenskomster m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 2

Spm. om kommentar til henvendelsen af 14/11-23 fra Autofair ApS om plancher anvendt under foretræde den 15. november 2023 om frist for udførsel ved eksport af køretøjer

Spm. 3

Spm. om kommentar til henvendelsen af 5/11-23 fra Dansk Autocamper Import, DACI om bemærkninger til lovforslaget om ændring af registreringsafgiftsloven

Spm. 4

Spm. om at redegøre for, hvorfor gebyret for anmodning om eksportgodtgørelse fremgår som et gebyr af fiskal karakter hos Finansministeriet, når gebyret alene skulle være omkostningsdækkende

Spm. 5

Spm. om at redegøre for baggrunden for, at gebyret på 1.950 kr. pr. køretøj blev hævet til 2.350 kr.

L 9 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, opkrævningsloven og skatteforvaltningsloven. (Gennemførelse af aftale om initiativer til effektiv opkrævning og gældsinddrivelse i skattevæsenet m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 6

Spm. om, hvor mange ressourcer der skal tilføres Gældsstyrelsen, for at undgå at forældelsesfristen for gældsposter uden for PSRM udskydes helt til 2030

Spm. 7

Spm. om, hvor sandsynligt scenariet er, at ”Med det foreslåede lovforslag kan der altså indtil den 21. november 2030 opstå den situation, at en borger kan afkræves sin gæld til det offentlige med tillæg af renter, uagtet, at borgeren intet har hørt om gælden siden 2012, dvs. i en periode op til 18 år, og uagtet, at vanskelighederne med Skattestyrelsens/Gældsstyrelsens inddrivelsessystem ikke kan tilregnes borgeren”

L 6 Forslag til lov om ændring af aktiesparekontoloven, aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Forhøjelse af loftet for indskud på aktiesparekontoen, ændret status for aktier optaget til handel på en multilateral handelsfacilitet, diverse justeringer af reglerne vedrørende investeringsinstitutter, justering af visse indberetningsregler m.v.)

Spørgsmål og svar

Spm. 9

Spm. om, hvad det vil koste at finansiere den oprindeligt tiltænkte grænse, der lød på 200.000 kroner for 2022 og frem, jf. svar på L 6 – spørgsmål 1

L 9 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, opkrævningsloven og skatteforvaltningsloven. (Gennemførelse af aftale om initiativer til effektiv opkrævning og gældsinddrivelse i skattevæsenet m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 9

L 9 - svar på spm. 9 om kommentar til intern henvendelse af 12/11-23 fra Per Frederik Nielsen Lund, Grenaa
Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
SAU L 9 - svar på spm. 9 (pdf-version)
L 9 - svar på spm. 8 (pdf-version)

L 6 Forslag til lov om ændring af aktiesparekontoloven, aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Forhøjelse af loftet for indskud på aktiesparekontoen, ændret status for aktier optaget til handel på en multilateral handelsfacilitet, diverse justeringer af reglerne vedrørende investeringsinstitutter, justering af visse indberetningsregler m.v.)

Spørgsmål og svar

Spm. 10

Spm. om at estimere mindreprovenuet for det offentlige, såfremt indskudsgrænsen hæves til den tiltænkte grænse, der lød på 200.000 kroner for 2022 og frem, såfremt beskatningen samtidig ændres fra lagerbeskatning til realisationsbeskatning, jf. svar på L 6 - spm. 2

L 9 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, opkrævningsloven og skatteforvaltningsloven. (Gennemførelse af aftale om initiativer til effektiv opkrævning og gældsinddrivelse i skattevæsenet m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 10

Spm. om kommentar til intern henvendelse af 14/11-23 fra Per Frederik Nielsen Lund, Grenaa, om afsluttende kommentarer til Gældsstyrelsens fortsatte renteberegning, selv om gælden ikke er inddrivelsesparat

L 6 Forslag til lov om ændring af aktiesparekontoloven, aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Forhøjelse af loftet for indskud på aktiesparekontoen, ændret status for aktier optaget til handel på en multilateral handelsfacilitet, diverse justeringer af reglerne vedrørende investeringsinstitutter, justering af visse indberetningsregler m.v.)

Spørgsmål og svar

Spm. 11

L 6 - svar på spm. 11 om kommentar til henvendelsen af 4/11-23 fra Finans Danmark om yderligere bemærkninger til ministerens svar på L 6 - spm. 8
SAU L - svar på spm. 11 (pdf-version)
Udvalgsspørgsmål (pdf-version)

L 85 Forslag til lov om ændring af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Lempelse af energiafgiften for hotellers rumvarme, forbrugsregistrering ved direkte linjer, nedsættelse af tærskler for indberetning af statsstøtte m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema (pdf-version)
Høringssvar (pdf-version)

Bilag 2

Høringsnotat og høringssvar, fra transportministeren
Til Skatteudvalget (pdf-version)
Høringsnotat (pdf-version)
Høringssvar (pdf-version)

L 9 A Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, opkrævningsloven og skatteforvaltningsloven. (Gennemførelse af aftale om initiativer til effektiv opkrævning og gældsinddrivelse i skattevæsenet m.v.).

Bilag

Bilag 7

Internt dokument

L 9 B Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. (Tværgående lønindeholdelse for fordringer fra flere inddrivelsessystemer m.v.).

Bilag

Bilag 7

Internt dokument

L 9 A Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, opkrævningsloven og skatteforvaltningsloven. (Gennemførelse af aftale om initiativer til effektiv opkrævning og gældsinddrivelse i skattevæsenet m.v.).

Bilag

Bilag 8

2. udkast til betænkning

L 9 B Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. (Tværgående lønindeholdelse for fordringer fra flere inddrivelsessystemer m.v.).

Bilag

Bilag 8

2. udkast til betænkning

L 9 A Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, opkrævningsloven og skatteforvaltningsloven. (Gennemførelse af aftale om initiativer til effektiv opkrævning og gældsinddrivelse i skattevæsenet m.v.).

Bilag

Bilag 9

Betænkning afgivet den 15. november 2023

L 9 B Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. (Tværgående lønindeholdelse for fordringer fra flere inddrivelsessystemer m.v.).

Bilag

Bilag 9

Betænkning afgivet den 15. november 2023

Spørgsmål og svar

Spm. 6

L 9 - svar på spm. 6 om, hvor mange ressourcer der skal tilføres Gældsstyrelsen for at undgå, at forældelsesfristen for gældsposter uden for PSRM udskydes helt til 2030

L 9 A Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, opkrævningsloven og skatteforvaltningsloven. (Gennemførelse af aftale om initiativer til effektiv opkrævning og gældsinddrivelse i skattevæsenet m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 6

L 9 - svar på spm. 6 om, hvor mange ressourcer der skal tilføres Gældsstyrelsen for at undgå, at forældelsesfristen for gældsposter uden for PSRM udskydes helt til 2030

L 9 B Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. (Tværgående lønindeholdelse for fordringer fra flere inddrivelsessystemer m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 7

L 9 - svar på spm. 7 om, hvor sandsynligt scenariet er, at ”Med det foreslåede lovforslag kan der altså indtil den 21. november 2030 opstå den situation, at en borger kan afkræves sin gæld til det offentlige med tillæg af renter, uagtet, at borgeren intet har hørt om gælden siden 2012, dvs. i en periode op til 18 år, og uagtet, at vanskelighederne med Skattestyrelsens/Gældsstyrelsens inddrivelsessystem ikke kan tilregnes borgeren”

L 9 A Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, opkrævningsloven og skatteforvaltningsloven. (Gennemførelse af aftale om initiativer til effektiv opkrævning og gældsinddrivelse i skattevæsenet m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 7

L 9 - svar på spm. 7 om, hvor sandsynligt scenariet er, at ”Med det foreslåede lovforslag kan der altså indtil den 21. november 2030 opstå den situation, at en borger kan afkræves sin gæld til det offentlige med tillæg af renter, uagtet, at borgeren intet har hørt om gælden siden 2012, dvs. i en periode op til 18 år, og uagtet, at vanskelighederne med Skattestyrelsens/Gældsstyrelsens inddrivelsessystem ikke kan tilregnes borgeren”

Spm. 9

L 9 - svar på spm. 9 om kommentar til intern henvendelse af 12/11-23 fra Per Frederik Nielsen Lund, Grenaa

L 9 B Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. (Tværgående lønindeholdelse for fordringer fra flere inddrivelsessystemer m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 9

L 9 - svar på spm. 9 om kommentar til intern henvendelse af 12/11-23 fra Per Frederik Nielsen Lund, Grenaa

L 9 A Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, opkrævningsloven og skatteforvaltningsloven. (Gennemførelse af aftale om initiativer til effektiv opkrævning og gældsinddrivelse i skattevæsenet m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 10

L 9 - svar på spm. 10 om kommentar til intern henvendelse af 14/11-23 fra Per Frederik Nielsen Lund, Grenaa, om afsluttende kommentarer til Gældsstyrelsens fortsatte renteberegning, selv om gælden ikke er inddrivelsesparat

L 9 B Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. (Tværgående lønindeholdelse for fordringer fra flere inddrivelsessystemer m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 10

L 9 - svar på spm. 10 om kommentar til intern henvendelse af 14/11-23 fra Per Frederik Nielsen Lund, Grenaa, om afsluttende kommentarer til Gældsstyrelsens fortsatte renteberegning, selv om gælden ikke er inddrivelsesparat

Almindelig del

Bilag

Bilag 47

Henvendelse af 13/11-23 fra Folketingets Ombudsmand om fejlindbetaling på Skattekontoen

Bilag 48

Statusorientering på ejendomsområdet for september og oktober 2023

Bilag 49

Henvendelse af 15/11-23 fra Peter Erik Tang, Roskilde, om klage over Vurderingsstyrelsens fastholdelse af forkert ejendomsvurdering og Vurderingsstyrelsens svar

Bilag 50

Meddelelse om Rigsrevisionens offentliggjorte notat om beretning om indsatsen for at opkræve og inddrive politibøder og -krav

Bilag 51

Henvendelse af 17/11-23 fra Lone Arling om ulæseligt svar fra Vurderingsstyrelsen om forklaring på, hvordan de er kommet frem til ny foreløbig ejendomsvurdering

Bilag 52

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af ligningsloven (Ændring af listen over lande, der er omfattet af defensive foranstaltninger)

Bilag 53

Internt dokument

Spørgsmål og svar

Spm. 2

Kan ministeren oplyse antallet af administrative årsværk i skatteforvaltningen, som det ville kræve at håndtere et reparationsfradrag jf. SAU alm. del - svar på spørgsmål 335?

Spm. 10

Vurderingsstyrelsen udsendte den 31. marts 2023 et styresignal, SKM2023.149.VURDST, der fastlægger praksis vedrørende fastsættelse af juridiske kategorier efter ejendomsvurderingslovens § 3 og beskriver Skatteforvaltningens administration af det skøn, der følger af reglerne i ejendomsvurderingslovens § 3, stk. 2. Vil ministeren redegøre for styresignalets tilblivelse, herunder hvordan det er vedtaget, af hvem og hvornår? Ministeren bedes samtidig redegøre for, hvorvidt der var politisk påvirkning og/eller formel godkendelse af styresignalet?

Spm. 11

Vurderingsstyrelsens udsendte den 31. marts 2023 et styresignal, SKM2023.149.VURDST, der fastlægger praksis vedrørende fastsættelse af juridiske kategorier efter ejendomsvurderingslovens § 3 og beskriver Skatteforvaltningens administration af det skøn, der følger af reglerne i ejendomsvurderingslovens § 3, stk. 2. Vil ministeren redegøre for, hvilke diskussioner der har været omkring fastsættelse af grænseværdier i styresignalet, og hvem der har deltaget i disse diskussioner?

Spm. 31

Vil ministeren redegøre for baggrunden for, at en virksomhed med en eksportdelregistrering kan ansøge om at blive undtaget den omvendte betalingspligt ved leveringen til delregistreringen, jf. også svar på SAU alm. del – spørgsmål 242 folketingsåret 2022-23 (2. samling)?

Spm. 33

Vil ministeren udarbejde en oversigt over, hvilke ydelser og professioner der historisk har opnået momsfritagelse som »anden egentlig sundhedspleje«? Og vil ministeren dertil redegøre for, under hvilke omstændigheder motionsaktiviteter kan fritages for moms under »anden egentlig sundhedspleje«?

Spm. 35

Hvad er antallet af ansatte på rederiernes DIS-skibe i perioden 2016-2022 (begge år inklusive, opgjort år for år)? Antallet bedes opgjort i henholdsvis danske statsborgere og udenlandske statsborgere. Hvis muligt bedes opgørelsen bedes tillige opgjort i årsværk.

Spm. 36

Hvordan er fordelingen af danske statsborgere ansat på DIS-skibe i perioden 2016-2022 inden for beskæftigelseskategorierne: 1) skibsførere, styrmænd o. lign. 2) maskinmestre, maskinarbejdere o. lign. 3) matroser og skibsassistenter4) servicemedarbejdere

Spm. 39

Hvad er det skønnede skattetab for staten som følge af DIS-loven (nettolønsordningen) i perioden 2014-2022 (begge år inklusive, opgjort år for år)? Opgørelsen bedes opdelt i danske statsborgere og udenlandske statsborgere. Viser opgørelsen overensstemmelse med forudsætningerne for DIS-loven?

Spm. 40

Vil ministeren fremsende en status for arbejdet i det såkaldte Frigast-udvalg, herunder hvornår udvalget forventer at offentliggøre deres anbefalinger vedrørende bl.a. tonnagebeskatningen og DIS-ordningen?

Spm. 41

Vil ministeren redegøre for antallet af toldkontrolbesøg på PostNords sorteringsterminal i Høje Taastrup for perioden 1. januar 2023 frem til i dag? Vil ministeren desuden redegøre for, hvilke typer af risikoanalyser, informationer m.v. der ligger til grund for Toldstyrelsens stikprøver og toldkontrolbesøg?

Spm. 85

Vil ministeren redegøre for, hvornår regeringen planlægger at forhøje forsknings- og udviklingsfradraget som beskrevet i regeringens 2030-plan?

Spm. 86

Vil ministeren oplyse, om regeringen planlægger at fjerne det nuværende loft over forsknings- og udviklingsfradraget?

Spm. 87

Hvilke prognoser for grundværdierne blev de endelige grundskyldspromiller i L 113 (2022-23, 2. samling) fastsat på baggrund af, og hvordan afviger disse prognoser fra senest opdaterede prognoser? Svaret bedes oplyst i et kommunefordelt skema.

Spm. 88

Såfremt fastlæggelsen af grundskyldspromillerne i L 113 (2022-23, 2. samling) havde været baseret på de seneste opdaterede prognoser for grundværdierne, hvilke grundskyldspromiller ville de enkelte kommuner så have fået fastsat?

Spm. 89

Hvad er ministerens kommentarer til, hvordan fastsættelsen af grundskyldspromillerne på den baggrund opfylder løftet i den politiske aftale om boligskatten fra maj 2017, hvor der står: “Grundskyldspromillerne fastsættes, så hver enkelt kommune i 2021 vil have samme provenu fra grundskylden som under gældende regler. Kommunerne får fra 2021 det fulde grundskyldsprovenu (den kommunale grundskyldspromille gange summen af grundvurderingerne i kommunen fratrukket 20 pct. (forsigtighedsnedslaget)). For enkelte kommuner kan grundskyldspromillerne blive fastsat, så provenuet fra grundskylden umiddelbart falder. Disse kommuner vil blive kompenseret fuldt ud af staten.”?

Spm. 90

Påtænker regeringen at kompensere alle de kommuner, som har fået et umiddelbart fald i grundskylden, som følge af fastsættelsen af de nye grundskyldspromiller?

Spm. 91

Hvis man tager udgangspunkt i forskellen mellem den faktisk fastsatte grundskyldspromille i L 113 (2022-23, 2. samling) og den promille, som ville have været resultatet baseret på de seneste prognoser, hvor stor en skattelettelse/stigning svarer det til for de ti procent dyreste boliger (øvrige ejendomme) i de enkelte kommuner?

Spm. 92

Vil ministeren oplyse, hvor stor en del af det umiddelbare provenutab ved regeringens skatteudspil, der vil gå til personer med indkomster henholdsvis over og under ½ mio. kr., 750.000 kr. og 1 mio. kr. om året?

Spm. 93

Vil ministeren på baggrund af regeringens skatteudspil oplyse, hvor stor en del af beboerne i hver enkelt kommune, der får en skattelettelse på over 150 kr. om måneden samt den gennemsnitlige stigning i disponibel indkomst i hver kommune?

Spm. 94

Vil ministeren oplyse den samlede lempelse i skatter og afgifter, som indgår i regeringens 2030-plan, inklusiv annullerede skatteforhøjelser? Hvis der er skatte- eller afgiftslettelser, der ikke er endeligt specificeret, bedes der oplyst et interval for størrelsen af lempelserne.

Spm. 95

Er finansieringen af F&U-fradraget og generationsskifteskatten primært eller alene bundet op på saneringen af erhvervsstøtte?

Spm. 96

Vil ministeren kommentere den internt omdelte henvendelse af 9. november 2023 fra T. C-C., SAU alm. del - jf. bilag 46?

Spm. 97

Vil ministeren oplyse, hvordan effekten af regeringens skatteudspil i kroner og øre og pct. af disponibel indkomst fordeler sig på tværs af a-kasser? Desuden bedes oplyst, hvor mange i hver a-kasse – opgjort i andel og antal – der får en fremgang i den disponible indkomst på over henholdsvis 50, 100, 150, 200 og 250 kr. om måneden?

Spm. 98

Vil ministeren skønne over BNP-effekten og effekten på de offentlige finanser (umiddelbart provenu, provenu efter tilbageløb og provenu efter tilbageløb og adfærd) ved en forhøjelse af bundfradraget til henholdsvis 1, 2, 3, 4, 5, 10 og 50 mio. kr. ved overdragelse af erhvervsvirksomhed inden for familien med udgangspunkt i boafgift og gaveafgift på henholdsvis 10 og 15 procent? Der bedes opgjort effekten ved et forhøjet bundfradrag ved henholdsvis boafgift separat, gaveafgift separat samt et scenarie, hvor bundfradraget ved begge afgifter forhøjes til det pågældende niveau ved overdragelse af erhvervsvirksomhed inden for familien.

Spm. 99

Vil ministeren gøre rede for den skattebesparelse i forbindelse med generationsskifte, der opnås for virksomheder med en værdiansættelse på henholdsvis 2,5, 5 og 10 mio. kr. ved forhøjelse af bundfradrag til henholdsvis 1, 2 og 3 mio. kr. med udgangspunkt i boafgift og gaveafgift på henholdsvis 10 og 15 procent?

Spm. 100

Vil ministeren kommentere artiklen ”Gas af genanvendt plastik til 4000 husstande kan gå til spilde”, TV2 Østjylland (tv2ostjylland.dk), og svare på, hvorfor genbrug af plastik anses som værende bæredygtigt og grønt, mens den dertilhørende overskydende gas fra forarbejdning af plastikken anses som værende et fossilt produkt?

Spm. 101

Vil ministeren redegøre for sammenhængen mellem en ny flyafgift, hvor hovedparten af indtægterne ikke går tilbage til branchen, og følgende udsagn fra regeringsgrundlaget, hvor kun tobaks- og nikotinafgiften undtages fra princippet om, at provenuet skal føres tilbage krone for krone til erhvervene: ”I det omfang, at regeringen træffer beslutning om at hæve skatter eller afgifter, skal andre skatter eller afgifter tilsvarende reduceres, så der samlet set ikke opkræves mere i skat eller afgift. Tobaks- og nikotinafgifter er undtaget fra dette princip. Princippet gælder ikke for erhvervsbeskatning, hvis provenuet – som med den kommende CO2e-afgift på landbruget – føres tilbage krone for krone til erhvervene.”?

Spm. 102

Vil ministeren redegøre for, hvor mange midler der kunne være indhentet i bidrag fra en passagerbetaling fra 2020 -2023, såfremt luftfartens egne anbefalinger om en klimafond var blevet fulgt?

Spm. 103

Vil ministeren udarbejde en beregning af, hvor stor en andel de skattelettelser, som regeringen har stillet forslag om, der reelt ikke kommer danskerne til gode som følge af den passagerafgift, fordi den modvirkes af forslaget om en passagerafgift? Beregningen bedes foretaget ud fra en oversigt med udgangspunkt i den oversigt over skattelettelser, der er udarbejdet af Velliv, der fremgår af artiklen ”Se din gevinst på skattelettelserne ud fra din egen indkomst” fra Berlingske af den 6. november 2023. Tabellen bedes tilføjet et skøn for andelen af danskere, der befinder sig på hvert indkomstniveau, samt en beregning af, hvor meget den reelle skattelettelse fratrukket udgifter til passagerafgifter på hvert indkomstniveau vil være, hvis der tages udgangspunkt i en husstand på fire personer (to voksne og to børn), der en gang årligt rejser til Thailand og en gang årligt til Paris. Beregningen skal være inklusive omkostningerne til Fit for 55 – EU's plan for en grøn omstilling.

Spm. 104

Vil ministeren redegøre for, hvorvidt regeringen også vil finansiere velfærd med grønne afgifter fra andre sektorer end luftfarten?

Spm. 105

Vil ministeren redegøre for, hvor stor en andel af det samlede globale CO2-aftryk fra fly, der afgår fra danske lufthavne, den foreslåede passagerafgift vil reducere?

Spm. 106

Vil ministeren redegøre for, om de efterspørgselseffekter, som man forventer i forbindelse med introduktionen af en flyafgift, vil medføre færre fly i luften globalt set?

Spm. 107

Vil ministeren redegøre for, hvorfor man har valgt at indfase passagerafgiften frem for at udfase den, efterhånden som EU-reguleringen af luftfarten, herunder iblandingskrav til bæredygtige brændstoffer, indfases?

Spm. 108

Er det korrekt forstået, at der fremover kræves, at lastbilchauffører medbringer og kan fremvise en faktura for alle EU-varer, der altid har haft status af EU-varer, som køres ud af Frihavnen? Der henvises til infopapiret fra Toldstyrelsen ”Nye regler ved udkørsel med EU-varer fra Frihavnen indføres fra den 1. november 2023”.

Spm. 109

Givet at det er en meget stor ændring, som kræver betydelige ændringer af procedurerne for speditører i Frihavnen, vil ministeren da være villig til at udskyde implementeringen af de nye regler om udkørsel med EU-varer med 12 måneder for at give speditørerne en rimelig tidsfrist til at få nye procedurer på plads?

Spm. 110

Vil ministeren redegøre for omkategoriseringen af skattemæssig status for landejendomme, herunder 1) hvor mange ejendomme på landet, der modtog besked om, at ejendommene skulle skifte skattemæssig status, 2) hvor mange af ejendomsejerne gjorde indsigelse, 3) hvor mange fik medhold i indsigelsen og 4) hvor mange ejendomme har for nuværende skiftet skattemæssig status? Opgørelsen bedes opdelt på omkategorisering fra henholdsvis landbrugsejendom og skovejendom til henholdsvis ejerbolig og erhvervsejendom.

Spm. 111

Vil ministeren opgøre, hvor mange ejendomme der har skiftet skattemæssig status fra landbrugsejendom til henholdsvis ejerbolig og erhvervsejendom, fordelt på kommuneniveau?

Spm. 112

Vil ministeren redegøre for, hvor mange ud af de berørte ejendomsejere, der har tilvalgt overgangsordning vedrørende omkategorisering af landbrugsejendomme til ejerboliger?

Spm. 113

Vil ministeren redegøre for, hvilke tiltag Vurderingsstyrelsen har gjort for at undgå vilkårlighed i omkategorisering af skattemæssig status fra landbrugsejendom til ejerboliger?

Spm. 114

Vil ministeren udvide ”Typeeksempler for virkninger af omkategorisering fra landbrugsejendom til ejerbolig” (skm.dk) med ejendomme på henholdsvis 10, 12 og 14 hektar fordelt på kommuneniveau?

Spm. 115

Vil ministeren vurdere, om det er rimeligt, at ejendomme der fortsat har landbrugspligt omkategoriseres til ejerboliger?

Spm. 116

Vil ministeren vurdere og redegøre for, om der er forskelsbehandling i skatteforholdene for storproducenter i forhold til småbrug i dansk landbrug? Ministeren bedes vurdere, hvor meget landbrug beskattes pr. hk for landbrug på f.eks. henholdsvis 100 hk i forhold til landbrug på 10 hk. I besvarelsen bedes ministeren vurdere, om der er lige konkurrenceforhold for småbrug og storbrug i dansk landbrug.

Spm. 277

Vil ministeren i tabelform og grafisk vurdere, hvordan de økonomiske effekter, herunder fordelingseffekterne, af højere priser på cigaretter påvirker forskellige indkomstgrupper, der som minimum omfatter kontanthjælpsmodtagere, almindelige LO-arbejdere, pensionister, funktionærer og direktører, ved en årlig indeksering af tobaksafgiften på 3,5 pct. fra 2024 frem mod 2030?

Spm. 278

Vil ministeren beregne effekten på Danmarks Gini-koefficient ved en indeksering af tobaksafgiften på 3,5 pct. fra 2024 frem mod 2030?

Spm. 279

Vil ministeren i tabelform og grafisk illustrere, hvordan den økonomiske effekt af en årlig indeksering af tobaksafgiften på 3,5 pct. fra 2024 påvirker en enlig pensionist og et pensionistpars årlige disponible indkomst sammenholdt med et scenarie, hvor tobaksafgiften forøges markant til en gennemsnitspris pr. pakke cigaretter på 90 DKK?

Spm. 393

Kan ministeren bekræfte, at de nye principper for ansættelsen af grundværdier for etageejendomme, der blev vedtaget med L 71 (2019-20) og L 107 A (2020-21) betyder, at grundværdien for etageejendomme ikke længere værdiansættes som: ”værdien af grunden i ubebygget stand under den forudsætning, at grunden vil blive anvendt og udnyttet bedst muligt”, men i stedet værdiansættes efter § 19 A i ejendomsvurderingsloven?

Spm. 394

Vil ministeren bekræfte, at de nye grundvurderingsprincipper ikke længere sigter mod, at etageejendomme skal beskattes af værdien af grunden under ejendommen (i ubebygget stand), men derimod af et ikke observerbart forhold, som Skatteministeriet i bemærkningerne til L 71 (2019-2020) benævner ”slutbrugerens værdiansættelse af grunden”? Vil ministeren videre bekræfte, at de nye principper for vurderingen af grunde under etageejendomme eller grunde, hvorpå der kan opføres etageejendomme, kan lede til, at grundværdien ansættes til en væsentligt højere værdi end den pris, som en investor er villig til at give for byggegrunden i ubebygget stand? Det vil for eksempel være tilfældet, såfremt investor skal påtage sig omkostninger i form af etablering af infrastruktur som veje og regnvandsafledning i forbindelse med etableringen af etageejendommen på grunden, eller såfremt en investor forlanger et særligt højt afkast (en risikopræmie) for at udvikle etagebyggeriet.

Spm. 399

Ministeren har til udvalgets orientering sendt materialet fra forligskredsmøde på ejendomsområdet, som blev afholdt i Skatteministeriet den 19. september 2023 (SAU alm. del – bilag 249). På plancherne side 11 står der: ”Af forligsteksten fremgår det, at ”grunde skal vurderes til en forventelig handelsværdi i ubebygget stand og til den bedste økonomiske anvendelse””. Kan ministeren forklare, hvorledes dette hænger sammen med, at det af L 71 (2019-20) fremgår, at princippet for vurderingsnormen for ejerlejligheders grundværdi er blevet ændret fra at udgøre den forventelige kontantværdi i fri handel til begrebet slutbrugers værdiansættelse af grundværdien, jf. pkt. 2.10.2 i bemærkningerne til L 71 (2019-20)? Ministeren bedes i den forbindelse bekræfte, at det af bemærkningerne til L 71 (2019-20) fremgår, at der ikke eksisterer empiri om en endelig slutbrugers værdiansættelse af grundværdien, samt at de grundhandler, som foretages af en investor/developer, ikke indgår i værdiansættelsen af grunde under ejerlejligheder. Ministeren bedes videre bekræfte, at grundvurderingsprincipperne for ejerlejligheder blev udvidet til at gælde for alle etageejendomme med L 107 A (2020-21).

§ 20-spørgsmål

Spm. S 214

Om at udlejning af sommerhuse skal pålægges moms.

Spm. S 215

Om de ændrede regler, som Toldstyrelsen med kort varsel har indført i Københavns Frihavn.

Samrådsspørgsmål

Spm. E

Samrådsspm. om at redegøre for de punkter på ECOFIN-rådsmødet den 8. december 2023, som er relevante for Skatteudvalget, til økonomiministeren, kopi til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.