Folketingsbilag 14. januar 2021 - 14. januar 2021

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 131 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af ledningsført vand og lov om vandforsyning m.v. (Forhøjelse af vandafgiften og ophævelse af bestemmelser om drikkevandsbidraget).

Bilag

Bilag 4

Revideret tidsplan for behandlingen af lovforslaget

Bilag 5

Udkast til betænkning over lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om lovforslagets effekt på gini-koefficienten, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 131 - svar på spm. 1

Spm. 2

Spm. om, hvordan afgiftsstigningen er fordelt på indkomstdeciler, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 131 - svar på spm. 2.pdf

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 204

Vil ministeren redegøre for, om de gebyrer og afgifter, der bliver forhøjet på pas og våben i forbindelse med Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023 af 15. december 2020, er af fiskal karakter og dermed ville have været omfattet af den foregående regerings skattestop?

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.