Folketingsbilag 14. februar 2020 - 14. februar 2020

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 48 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love. (Implementering af skatteundgåelsesdirektivets minimumskrav til medlemsstaternes CFC-regler, justering af definitionen af fast driftssted, fradrag for endelige underskud i udenlandske datterselskaber m.v., tydeliggørelse af muligheden for skønsmæssige ansættelser ved transfer pricing-forhøjelser og ændring af opbevaringsperiode for grundlaget for indberetning af finansielle konti m.v.).

Bilag

Bilag 28

Meddelelse om udskydelse af betænkningsafgivelse

Bilag 29

Henvendelse af 14/2-20 fra KPMG Acor Tax om teknisk spørgsmål om valgt princip på unoteret gæld efter KGL § 25, stk. 6

Spørgsmål og svar

Spm. 60

Spm. om kommentar til henvendelsen af 14/2-20 fra KPMG Acor Tax om teknisk spørgsmål om valgt princip på unoteret gæld efter KGL § 25, stk. 6, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.