Folketingsbilag 15. marts 2023 - 15. marts 2023

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 53 Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og ejendomsvurderingsloven. (Indførelse af godtgørelse af tinglysningsafgift for pant tinglyst til sikkerhed for lån til udskiftning af olie- eller gasfyr med en anden opvarmningskilde, fremrykket kategorisering af visse ejendomme m.v.).

Bilag

Bilag 4

Ny fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 61 Forslag til lov om ændring af lov om et indkomstregister, opkrævningsloven og skatteindberetningsloven. (Sanktionstiltag omfattet af tredje etape af reform af skattekontrollen).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 90

Vil ministeren oplyse, om Danmark efter sine dobbeltbeskatningsoverenskomster med andre stater, eksempelvis den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst, kan være afskåret fra at beskatte udenlandske selskaber og personer hjemmehørende i udlandet af aktiviteter, som disse måtte udøve i Danmarks eksklusive økonomiske zone, dvs. uden for 12-sømilegrænsen, hvis de pågældende aktiviteter vedrører etablering, drift og benyttelse af kunstige øer, installationer og anlæg?

Spm. 100

Vil ministeren redegøre for, hvorfor succesraten for inddrivelsen af misligholdt SU-gæld blandt somaliere er så lav?

Spm. 101

Vil ministeren tage initiativ til, at der gøres udlæg i den ulandsbistand som det danske folk giver som gave til en række af de lande, hvis borgere har misligholdt SU-gæld?

Spm. 102

Vil ministeren indlede en dialog med de amerikanske myndigheder med henblik på at inddrive misligholdt SU-gæld, når ministeren nu ved, at de amerikanske skattemyndigheder selv generelt set forholder sig aggressivt til inddrivelse af gæld til det offentlige?

Spm. 140

Kan ministeren bekræfte, at kilometerafgiften for lastbiler vil gøre det dyrere at køre i en el-lastbil end i dag?

Spm. 141

Vil ministeren oplyse, hvor meget dyrere det bliver at køre 100.000 km om året i en el-lastbil, når kilometerafgiften for lastbiler er gennemført sammenlignet med i dag?

Spm. 149

Hvordan vil ministeren forklare, at der ifølge den nyeste undersøgelse af danskernes rygevaner ikke er blevet færre rygere i 2022, når der af artiklen »Salget af cigaretter rasler ned i Danmark – erstattes af udenlandske cigaretter«, www.dagligevarehandlen.dk, den 28. februar 2023, fremgår, at salgstallene fra analysevirksomheden Nielsen IQ viser et fald i salget af cigaretter på 13 pct. i perioden februar 2022 til januar 2023?

Spm. 150

Vil ministeren redegøre for udviklingen i salget af skattemærker til cigaretter, både månedligt, i forhold til antal styk og som tendens, i 2020, 2021 og 2022?

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.