Folketingsbilag 17. september 2019 - 17. september 2019

Almindelig del

Bilag

Bilag 45

Rigsrevisionens beretning afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger: Udvikling af det nye inddrivelsessystem og tilslutning af fordringshavere (September 2019-22/2018)

Bilag 46

Præsentation fra Bjarne Henrik Hansen og Finn Boserup foretræde for udvalget den 12/10-19, vedrørende protokoltilførsel til den nordiske dobbeltbeskatningsaftale

Spørgsmål og svar

Spm. 92

Ministeren bedes oversende ministerredegørelse til beretning nr. 22/2018 om udvikling af det nye inddrivelsessystem og tilslutning af fordringshavere, samtidig med at denne oversendes til Statsrevisorerne.

Spm. 93

Ministeren bedes redegøre for de skattemæssige ændringer af vilkårene for generationsskifte af virksomheder siden 2011, herunder adgang til succession, opgørelse af virksomhedens værdi m.v. For hvert initiativ bedes ministeren endvidere angive den provenumæssige konsekvens både umiddelbart og efter tilbageløb/adfærd.

Spm. 94

Ministeren bedes bekræfte, at EU’s Plastdirektiv vil medføre, at engangsservice fremstillet af plastik forventes at blive forbudt fra 2021, og at den danske afgift på engangsservice herefter ikke længere vil være pålagt engangsservice fremstillet af plastik, men derimod engangsservice fremstillet af forgængeligt materiale. Kan ministeren endvidere oplyse, om engangsservice fremstillet af plastik generelt er lettere eller tungere end konkurrerende engangsservice fremstillet af forgængelige materialer (f.eks. bambus, etc.)?

Samrådsspørgsmål

Spm. A

Samrådsspm. om, hvorfor Skatteudvalget ikke er blevet orienteret om fejlene i bankordningen, før DR og Børsen bringer historien, næsten 10 måneder efter Skatteministeriet er blevet opmærksom på sagen, til skatteministeren

Spm. B

Samrådsspm. om, hvordan ministeren vil sikre, at Skatteudvalget får korrekte oplysninger og informeres i tide om bl.a. sagerne om fejl i bankordningen og udviklingen af det nye inddrivelsessystem, før journalister afslører sagerne, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.