Folketingsbilag 19. september 2022 - 19. september 2022

Almindelig del

Bilag

Bilag 301

Borger- og retssikkerhedschefens beretning 2021, fra skatteministeren

Bilag 302

Kopi af L 207 - svar på spm. 75 om ministeren som opfølgning på den tekniske gennemgang i Finansudvalget den 7. september 2022 vil redegøre uddybende for udviklingen i fradraget for forskning og udvikling i 2022 og 2023, fra skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 649

Hvor mange indberetninger har Motorstyrelsen modtaget gennem deres whistleblowerordning, siden den blev indført, og hvor mange indberetninger er der blevet fulgt op på?

Spm. 740

Vil skatteministeren i forlængelse af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 421 redegøre for mindreprovenuet ved at ændre grænsen for ejerskab på under 10 pct. for overgangen til lagerbeskatning til 5. pct.?

Spm. 743

Vil skatteministeren i forlængelse af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 421 undersøge, om man i Sverige og Norge anvender en skematisk værdiansættelse af unoterede aktier, der gør det lettere og mindre omkostningstungt at etablere medarbejderaktieordninger?

Spm. 745

Vil skatteministeren i forlængelse af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 421 oplyse, om skattemyndighedernes erfaringer med tidligere udbetaling af skattekreditter under Covid-pandemien – herunder opfanget af svig med ordningen?

Spm. 748

Skatteministeren nævner i sit svar på SAU alm. del – spørgsmål 421, at reglen om lagerbeskatning af investorerne ved investering i et investeringsselskab er en værnsregel, der skal sikre, at investorerne ikke ved at foretage kollektiv investering i værdipapirer via en juridisk enhed skal kunne komme uden om den løbende beskatning af afkastet, der gælder for investorer, der investerer i værdipapirer direkte. Kan ministeren bekræfte, at der allerede findes en værnsregel under OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project (BEPS), der altid kan træde i kraft, hvis man har en mistanke om skattesnyd, og dermed vil kunne forhindre skattesnyd i de nævnte tilfælde?

Spm. 757

Ministeren bedes oplyse, hvad de samlede udgifter til udarbejdelsen af ”Rapport fra ekspertgruppe om værdiansættelse ved generationsskifte” fra december 2021 var, samt hvad man forventer at bruge på ”Ny ekspertgruppe for skematisk værdiansættelse” som vedtaget i Danmark Kan Mere 1 fra januar 2022.

Spm. 790

Vil ministeren redegøre for, hvorvidt han vil inddrage SIFA TV-bingo, når ministeren genåbner aftalen om afgiftsstigninger på væddemål og onlinekasino?

Spm. 791

Vil ministeren undersøge mulighederne for at undtage SIFA TV-bingo, så de kan gå fri af afgiftsstigningen fra 20 til 28 pct. af bruttospilleindtægten? Øgningen af afgifter truer SIFA TV-bingo med lukning, selvom det er i SIFA TV-bingos dna at generere midler til understøttelse af lokale idrætsklubber, og derved gøre noget godt for lokallivet.

Spm. 792

Vil ministeren redegøre for årsagen til, at SIFA TV-bingo bliver behandlet på lige fod med store væddemål og onlinecasinoer som f.eks. Danske Spil?

Spm. 793

Vil ministeren vurdere, hvorvidt det er i konflikt med deltidsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1142 af 14. september 2018, eller nogle andre regler imod diskrimination, at belønne fuldtidsansættelse med et skattefradrag?

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.