Folketingsbilag 20. september 2019 - 20. september 2019

Almindelig del

Bilag

Bilag 48

Orientering fra justitsministeren om fremdriften i Undersøgelseskommissionen om SKAT

Spørgsmål og svar

Spm. 66

Er det ministerens opfattelse, at der kan være en negativ sammenhæng mellem forhøjede spilleafgifter for online spiludbydere og statens provenu?

Spm. 67

Vil ministeren sikre, at der bliver udarbejdet opdaterede beregninger af provenueffekten ved at hæve spilleafgiften for online spiludbydere?

Spm. 69

Er ministeren enig i, at et skifte fra dansk regulerede spiludbydere til uregulerede eller udenlandske udbydere, som ikke betaler spilleafgift i Danmark, vil indebære en svækkelse af provenuindtægterne fra udbud af væddemål og udbud af spil i et onlinekasino?

Spm. 98

Ministeren bedes redegøre for det årlige antal og beløbsmæssige omfang af foreløbige fastsættelser af skat og moms for virksomheder for hvert af årene i perioden 2006-2018. Ministeren bedes derudover oplyse, opstillet i tabelformat, hvor mange gange de implicerede virksomheder har fået foretaget foreløbige fastsættelser på tværs af hele perioden. Endelig bedes ministeren oplyse, hvordan de offentlige restancer fra virksomheder fordeler sig på tværs af virksomheder, som henholdsvis har fået foretaget foreløbige fastsættelser én gang, to gange, tre gange, fire gange, fem gange og så videre op til det maksimale antal gange, skatteforvaltningen har foretaget foreløbige fastsættelser for den samme virksomhed i hele perioden 2006-2018. De offentlige restancer bedes oplyst som absolutte tal, som andel af de samlede offentlige restancer fra virksomheder i hele perioden, som andel af de samlede offentlige restancer i hele perioden, og som andel af det samlede skatte- og momsprovenu for virksomheder i hele perioden. Spørgsmålet har tidligere været stillet som SAU alm. del – spørgsmål 218 (folketingsåret 2018-19, 1. samling).

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.