Folketingsbilag 20. september 2022 - 20. september 2022

Almindelig del

Bilag

Bilag 303

Henvendelse af 20/9-22 fra Klaus Bjerre, Århus C, om bagatelgrænse på importmoms som opkræves for Toldstyrelsen

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.